۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه


استقراردموکراسی درافغانستان بکمک ارتش آمریکا?!