۱۳۸۹ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

پیام کمیته هماهنگی بین المللی ضد امپریالیست و همبستگی مردمی به مردم مصر

بیانیه زیر از طرف رفیق مانیک موخرجی ، دبیر اول کمیته هماهنگی بین المللی ضد امپریالیست و همبستگی مردمی پیرامون تحولات مصر، صادر شده است .

کمیته هماهنگی بین المللی ضد امپریالیست و همبستگی مردمی به مردم مصر برای مبارزه قاطعانه شان بمنظور پایان دادن به 30 سال سلطه استبدادی حسنی مبارک درود میفرستد . حسنی مبارک در تمام مدت 30 سال حکومت خودکامه اش از طرف امپریالیست ها بویژه امپریالیست آمریکا حمایت شده و با جنایات اسرائیل سر سازگاری داشت. مردم مصر از مبارزات مردم تونس و پیروزی آنها بر علیه رژیم دیکتاتوری در تونس الهام گرفتند و بیش از یک هفته است که به خیابانها ریخته اند و حکومت نظامی اعلام شده توسط مبارک را شکستنه و مصمم اند جنبشی بس قدرتمند تر را تدارک ببینند. مردم مصر ، از همه اقشار ، در مبارزه شان علیه 30 سال حالت فوق العاده ، علیه فقدان هر نوع آزادی مدنی و دمکراتیک ، علیه بیکاری و افزایش قیمت مایحتاج عمومی بپا خاسته اند و خود را در پیکاری تداوم دار متشکل نموده و با شجاعت تمام با پلیس و نیروهای امنیتی درنده خو بمقابله می پردازند و مرگ و شکنجه و زندان را به مسخره گرفته اند.
ما برای مبارزه قهرمانانه مردم مصر آرزوی پیروزی داریم و امیدواریم که به حکومت خودکامه مبارک هر چه زودتر پایان داده شده و فضائی دمکراتیک که در آن مردم حق انتخاب سرنوشت خویش را داشته باشند ایجاد شود. مبارزات عظیم مردم مصر برای مطالبات عادلانه و مشروع خود بار دیگر قدرت یک خلق متحد و اهمیت تشکل در کمیته های توده ای را بنمایش میگدارد ، تشکلهائی که ممکن است به پایه گذاری روندی منجر شوند که در آن توده ها خود قدرت سیاسی را در دست گیرند ، قدرتی که شکست ناپذیر بوده و هیچ نیروئی هرچند درنده خو توان شکست آنرا ندارد. باشد که مبارزات الهام بخش مردم مصر و نمونه شهامت و پشتکاری آنها دوش بدوش مبارزات توده های تونسی اتحاد و همبستگی مردم ستمدیده جهان را در مبارزه شان علیه امپریالیسم و برای حقوق دمکراتیک خود مستحکم تر نماید. ما خود با صمیم قلب از این مبارزات حمایت نموده و همه مردم صلح دوست جهان را به این حمایت فرا میخوانیم.
مانیک موخرجی
31 ژانویه 2011
Manik Mukherjee General SecretaryInternational Anti-imperialist and People's Solidarity Coordinating Committee (IAPSCC)andVice-PresidentAll India Anti-imperialist Forum (AIAIF)77/2/1 Lenin SaraniKolkata 700 013, IndiaPhone : + 91 (033) 2265 3550Mobile : +91-983 122 1463Fax : + 91 (033) 2264 7754E-mail : aiaif_2006@yahoo.com