۱۳۹۲ تیر ۱۵, شنبه

جبهه وحدت ملی و مخالفت با پایگاههای خارجی

خبرگزاری آوای افغانستان
جبهه وحدت ملی و مخالفت با پایگاههای خارجی
امریکا برای اتباع خود در افغانستان حق قضاوت کنسولی قایل است
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ ثور ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۵۳
در صورتی که امریکا از نقطه ای مثل ناوگان دریایی خود در بحر هند علیه کشوری حمله را آغاز نماید، در ادامه این حمله به آن کشور می تواند از خاک افغانستان استفاده کند.
امریکا برای اتباع خود در افغانستان حق قضاوت کنسولی قایل است

جبهه وحدت ملی و مخالفت با پایگاههای خارجی در یک نشست خبری مخالفت خود را با امضای توافقنامه استراتژیک اعلام کرد.
وحید مژده سخنگوی این جبهه به رسانه ها گفت که امضای چنین معاهدات استعماری توسط استعمار با اربابانشان در افغانستان سابقه دیرینه دارد.
آقای مژده، معاهده گندمک میان یعقوب خان و انگلیس، معاهده استعماری دیورند میان عبدالرحمن خان و انگلیس و معاهدات کمونیست ها با اتحاد شوروی را از لکه های ننگ صفحات تاریخ افغانستان دانست.
به باور مسئولان جبهه وحدت ملی، معاهده میان حامد کرزی و امریکا نیز از همان ماهیت است.
وحید مژده افزود: با اینکه در فصل اول توافقنامه با امریکا، بر اهداف، ارزش ها و برابری دولت های دو جانب بر اساس قانون اساسی دو کشور تأکید شده است، اما امریکا برای اتباع خود در افغانستان حق قضاوت کنسولی قایل است.
به گفته وی، مطابق این معاهده، دولت افغانستان حق ندارد، یک امریکایی مجرم را حتی اگر بزرگترین جنایت را انجام داده باشد محاکمه نماید.
سخنگوی جبهه وحدت ملی تأکید کرد: این شرط استعماری که کاپیتالاسیون خوانده می شود، با برابری دو دولت که در این قرار داد ادعا شده است و هم با حق حاکمیت ملی که حامد کرزی در ظاهر روی آن تأکید دارد، ، صریحاً در تضاد است.
جبهه وحدت ملی و مخالفت با پایگاههای نظامی خارجی، سلطه امریکا بر افغانستان را یک سلطه اشغالگرانه خواند و دولت کرزی را در برابر آن فاقد هر گونه اختیار دانست.
به گفته مژده، اعضای جرگه عنعنوی بیش از هفتاد شرط را بعنوان مسایل حیاتی و مهم در سند راهبردی میان افغانستان و امریکا تصویب کردند، اما ظاهراً آقای کرزی در عمل فقط دو موضوع یعنی کنترل زندان ها و بازرسی شبانه را آن هم به صورت بسیار ضعیف و به منظور خاک پاشیدن به چشم ملت مطرح کرده است و آن را یک دست آورد مهم در جهت قبول حاکمیت ملی افغانستان از جانتب امریکا می داند.
جبهه وحدت ملی می گوید که مطابق فتوای بیش از ششصد تن از علمای کشور در ماه رمضان سال گذشته و همچنین ماده سوم قانون اساسی که می گوید هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد، امضای پیمان راهبردی با امریکا خلاف ارشادات دین اسلام، تعالیم نبوی و قرآن بوده و نامشروع است.
آقای مژده می گوید که در سند راهبردی آمده است که "از خاک افغانستان به عنوان نقطه آغاز حمله علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد"، این جمله به این معنی است که در صورتی که امریکا از نقطه ای مثل ناوگان دریایی خود در بحر هند علیه کشوری حمله را آغاز نماید، در ادامه این حمله به آن کشور می تواند از خاک افغانستان استفاده کند.
به باور وی، این ماده در این سند، موجب نگرانی کشورهای دیگر و گسترده تر شدن ابعاد مداخلات کشورهای همسایه و منطقه و شدت جنگ نیابتی در افغانستان خواهد شد.
به عقیده جبهه وحدت ملی، ایجاد پایگاههای نظامی و دوام حضور نیروهای خارجی در افغانستان به معنی دوام جنگ و مصیبت در این کشور و مانع مذاکرت صلح بین افغان ها خواهد بود.
جبهه وحدت ملی افزوده است که در طول ده سال گذشته یش از 130 هزار نیروی خارجی ما را از دخالت کشورهای همسایه مصئون نساخت، چگونه ممکن است که بعد از سال 2014 با تعداد کمتری از سربازان خارجی این هدف تحقق یابد.
در پایان این نشست، جبهه وحدت ملی و مخالفت با پایگاههای خارجی، توافقنامه راهبردی میان امریکا و افغانستان را فاقد هر گونه ارزش حقوقی و مشروعیت قانونی دانسته و از ملت مجاهد و مسلمان افغانستان و نمایندگان ملت خواست تا علیه آن موضع قاطع بگیرند