۱۳۹۱ دی ۲۹, جمعه


گاهنامۀ هنر و مبارزه
16 ژانویه 2013

لشگر کشی فرانسه به شمال کشور مالی 
و کشتار مردم بی دفاع در بمباران هوائی
فرانسه با ایالات متحده و ناتو همکاری می کند
نوشتۀ ارنست وولف و الکساندر لانتیه
مرکز مطالعات جهانی سازی، 15 ژانویه 2013
ترجمه توسط حمید محوی
http://www.mondialisation.ca/la-france-declenche-la-guerre-au-nord-mali-et-collabore-avec-les-etats-unis/5319070


جمعه و طی پایان هفته هواپیماهای فرانسوی و سربازان پیاده نظام به نیروهای شورشی اسلامگرا در شمال مالی حمله کردند، و همزمان صدها سرباز فرانسوی در باماکو پایتخت مالی پیاده شدند.
فرانسوآ هولاند بدون مراجعه به پارلمان که امروز موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد، جنگ نا محدودی را در مالی آغاز کرده است. بهانۀ فرانسوآ هولاند برای چنین مداخله ای کمک به دولت مالی در رویاروئی علیه نیروهائی شورشی وابسته به القاعده است. فرانسوآ هولاند اعلام کرد که جنگ تا جائی که ضروری باشد ادامه خواهد یافت.
مبارزان اسلامگرا، انصارالدین تهدید کرده اند که فرودگاه مهم دولت مالی در نزدیکی« سواره» را تسخیر خواهند کرد. این فرودگاه برای مداخلات نظامی در شمال مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. مبارزان شورشی بخش مهمی از شمال مالی را از ماه آوریل گذشته در تصرف خود داشته اند، یعنی پس از آن که نیروی های قوم طوارق که از جنگ ناتو در لیبی گریخته بودند، نیروهای نامنسجم و ضعیف دولت مالی را از این منطقه راندند. طی ماه های گذشته فرانسه و هم پیمانان ناتو در حال طرح ریزی  برای مداخلۀ نظامی در مالی بوده اند.
سه شنبه، شورشیان دهکدۀ «کونا» را پس از درگیری های شدید علیه نیروهای دولتی به تسخیر خود درآوردند. نیروی هوائی فرانسه روز جمعه به کونا حمله کرد و نزدیک به صد نفر کشته شدند. در این درگیریها، یک خلبان هلیکوپتر فرانسوی در اثر اصابت گلولۀ سلاح سبک، و 11 نفر از سربازان دولت مالی کشته شدند.
وزیر دفاع فرانسه، ژان-ایو لودریان اعلام کرد که اسلام گرایان به بیرون از دهکدۀ کونا رانده شده اند ولی پس از نبردهای شدید هنوز در منطقه حضور دارند.
سخنگوی انصارالدین، سندا اولد بوآمانا به الجزیره گفت «ارتش تروریست فرانسه کونا را بمباران کرده است. بیمارستانه از افراد زخمی پر شده است – زنان و کودکان و افراد سالمند بیشترین قربانیان را تشکیل می دهند. اعلام شمار دقیق آنها نا ممکن است، ولی تعدادشان بسیار زیاد است. بین افرادی که کشته شده اند تنها پنج نفر از آنها به جمع مبارزان ما تعلق داشته اند. بقیه از شهروندان بی گناهی بوده اند که زیر بمباران کور نیروی هوائی فرانسه به قتل رسیده اند.»
بوآمانا وابستگی اش را به القاعده تکذیب کرد و گفت مالی به افغانستان منطقه و شکست فرانسه تبدیل خواهد شد.»
حملات هوائی طی شنبه و یکشنبه ادامه یافت. یکشنبه، الجزایر به فرانسه اجازه داد که از حریم هوائی الجزایر برای اهدافش در مالی استفاده کند، و بر این اساس از مخالفت سنتی اش با مداخلۀ نظامی در منطقه قطع نظر کرد. استفاده از حریم هوائی الجزایر به فرانسه اجازه داد تا شکاریهایش را از پایگاه های فرانسه به مقصد مالی به پرواز درآورد. شکاریهای فرانسوی از پایگاه های فرانسه در مالی و به همین گونه از چاد کشور همسایه نیز وارد عملیات شدند.
یکشنبه، هواپیماهای شکاری بمب افکن فرانسه مخازن لوژیستیک و پایگاههای مستقر در شهرهای بزرگ گااو . کیدال در شمال کشور را بمباران کردند. یکی از مقامات مالی در گااو که از مخالفان شورشیان است به نیویورک تایمز اظهار داشت که : « بیمارستانها کاملا اشباع شده اند. دو سردخانۀ شهر از جسد به حالت اشباع رسیده است.»
با این که چنین جنگی رسما با همکاری دولت مالی که با کودتا سر کار آمده است صورت گرفته، ولی مداخلۀ فرانسه حرکتی است که می توانیم آن را گانگستریسم امپریالیستی بنامیم. توجیه چنین جنگی در اذهان مردم مالی و فرانسه بر اساس دروغی صورت می گیرد که تنها به آتش جنگ داخلی می افزاید و تا کنون 300000 نفر از ساکنان مالی را به پناهنده تبدیل کرده و تمام ساحل را به آتش خواهد کشید.
همزمان با پرتاب بمبهای فرانسوی روی مالی، رئیس جمهور فرانسه فرانسوآ هولاند هشدار داد که کشور با «خشونت عوامل تروریستی» بین شورشیان شمال کشور رویاروئی می کند. و اضافه کرد که «تروریست ها باید بدانند که فرانسه همیشه آماده خواهد بود که نه برای منافع بنیادی خویش، بلکه برای دفاع از حقوق مردم، و مردم مالی که خواهان زندگی در آزادی و دموکراسی هستند اقدام کند.»
ادعای فرانسه برای دفاع از دموکراسی در رویاروئی با القاعده، بی آنکه به منافع بنیادی خویش بیاندیشد، دروغ محض است. ابتدا باید دانست و به یاد آورد کرد که فرانسه هیچ موضع گیری اصولی در رابطه با القاعده ندارد. سال 2011 نیروهای جهاد طلب لیبی در کنار پاریس و ناتو رژیم قذافی را سرنگون کردند و پاریس پیوسته از جبهۀ النصرت پشتیبانی کرده است که یکی از شعبات القاعده بوده و در سوریه طی جنگ نیابتی از سوی ناتو برای سرنگونی بشارالاسد مبارزه می کند.
امپریالیسم فرانسه در حال حاضر جنگی را در مالی هدایت می کند که کاملا در راستای منافع بنیادی اش می باشد. کشور مالی در سالهای 1892 تا 1960 مستعمرۀ فرانسه بوده و ازد یدگاه جغرافیائی در مرکز آفریقای غربی واقع شده است. مالی از دیدگاه منابع طبیعی بسیار غنی بوده و در گذشته به قلب امپراتوری استعماری فرانسه تعلق داشته است.
از سال 1968، شرکت هسته ای فرانسوی آروا از کشور همسایه نیجریه 100000 تن اورانیوم استخراج کرده و برای ایجاد دومین معدن اورانیوم جهان در سال 2014 برنامه ریزی کرده است. دولت هولاند از این جنگ برا ی تحکیم مناسباتش با رژیم الجزایر استفاده می کند که ذخائر گاز طبیعی وسیعی در اختیار دارد. نیروهای فرانسوی در عین حال در سنگال، بورکینافاسو و در ساحل عاج حضور دارند. تمام این کشورها استعمارکده های قدیمی فرانسه بوده اند.
فرانسه با ایالات متحده همکاری می کند. انگلستان و دیگر متحدان ناتو برای مداخله در مالی برنامۀ گسترده ای تدارک دیده اند، و رژیم های دست نشانده در آفریقای غربی یگان های پیاده نظام در اختیار آنها قرار می دهد. دبیر اول سازمان ملل متحد، بان کی- مون تأیید کرد که سنگال و نیجزیه «کمکهایشان» را به مالی گسیل داشته اند. وزیر امور خارجۀ بورکینافاسو اعلام داشت که طی یک یا دور آینده، پس از گردهمآئی در پارلمان، کشورش 500 سرباز به مالی خواهد فرستاد.
شنبه، یکی از نمایندگان اتحادیۀ اقتصادی دولتهای آفریقای غربی اعلام کرد که سازمان آنها همین امروز نیروی نظامی به مالی خواهد فرستاد.
احزاب راست فرانسه در پشت جبهۀ جنگ علیه مالی موضع گرفته اند. ژا ن-فرانسوآ کوپه، سخنگوی حزب گولیست، اتحاد جنبش مردمی، به هولاند قول داد که از او حمایت خواهد کرد.
رهبر نئوفاشیست فرانسه، مارین لوپن به جنگ هولاند  درود فرستاد و آن را «قانونی» دانست و اضافه کرد : «کشور ما توسط دولت قانونی مالی فراخوانده شده است تا در چهار چوب همکاری های دفاعی بین دو کشور در منطقۀ فرانسوی زبان مداخله کند.»
جنگ در مالی نخستین جنگ مهمی است که دولت حزب سوسیالیست به رهبری هولاند که در سال گذشته به قدرت رسید به راه انداخته است. چنین جنگی به روشنی نقش ویرانگر نیروهای «چپ» خورده بورژوازی مثل حزب کمونیست فرانسه، جبهۀ چپ و حزب ضد سرمایه داری نوین را نشان می دهد که بی هیچ قید و شرطی همه را برای رأی دادن به هولاند فراخواندند.
مداخلۀ نظامی در مالی ازد یدگاه فرانسوآ هولاند در سطح داخلی به هدف خاصی پاسخ می گوید که عبارت است از منحرف ساختن توجهات از حملات خشونتبار علیه طبقۀ کارگر در فرانسه. بر حسب اتفاق نیست که چند ساعت پس از حمله علیه مالی، دولت هولاند اصلاحات عمیقی – عمیقترین اصلاحاتی که تا کنون انجام گرفته -  در زمینۀ بازار کار را مطرح کرد. این اصلاحات مرتبط است به «انعطاف پذیری» شرایط کار. موازین جدید در مذاکره با سندیکاها انجام گرفته و فورا مورد تأیید سندیکای کارفرمایان قرار گرفت که باید به فرانسه اجازه دهد تاج ایگاه خود را در بازار رقابتی باز یابد.