۱۳۸۸ مهر ۱۹, یکشنبه


نیویورک تایمز با انتشار- خبرهای- جعلی در باره برنامه اتمی ایران خود را گرم میکند

ترجمه نادر هدایت
پیتر سیموند ، جهان سوسیالیست ،دهم اکتبر
انتشار اخبار نیمه جعلی و جعلی در رسانه ها در باره برنامه اتمی ایران در آخر هفته گذشته به یک سطح جدید ی ارتقا پیدا نمود. یک مقاله نیویورک تایمز در یک بخش مهم صفحه اول آن بی پرده وآشکار «یک تحلیل محرمانه » از بازرسان بین المللی آژانس بین المللی اتمی را افشا نمود ، که « به این نتیجه رسیده » است که تهران اطلاعات کافی در اختیار دارد ، تا یک بمب اتمی کارزا تولید کند .
اگرچه که خود نیویورک تایمز این را اعتراف میکند که این به یک نتیجه گیری «موقت» مربوط است « و ا حتیاج به بررسی های دیگر میباشد» اما با وجود این مقاله یک خو ش آمدگویی برای دولت اوباما بود تا این را مزید بر علت گیرد که در یک شوی گفتگویی که در روز یکشنبه برای یک بایکوت شدیدتر علیه ایران تبلیغات کند. و این شو خود باعث گردید که تفسیر نویسان و نمایندگان راست خواستار این شوند که بایستی شدیدتر علیه ایران وارد عمل شد.
اینها همه اش چیز جدیدی نیست . در جریان آماده کردن جو برای اشغال عراق در سال دوهزار وسه نیویورک تایمز یک نقش مشابهی را بازی کرد . مقالات درشماره های روز یکشنبه این روزنامه پیشرو که دولت بوش مبتکر بسیاری از این دست مقالات بود وبرای دولتمردان آمریکایی پلاتفرمی را مهیا میکرد که ترس ووحشت از سلاحهای کشتار جمعی و ارتباط عراق با القدیر را ایجاد نمایند. در این رابطه در عراق نه این وجود داشت و نه دیگری .
همانند دولت عراق در آنزمان ایران در مقابل یک خواسته غیر ممکن ایستاده است ، ثابت کند که در هیچ کجا در قلمرو بزرگش یک بمب اتمی نمیسازد. در روز بیست ویکم سپتامبر دولت تهران این را اطلاع میدهد که در نزدیکی قم یک تاسیسات غنی سازی را در دست ساخت دارد. تنها چهار روز بعد اوباما این خبر را مورد استفاده قرار داده تا فشار بر ایران را بالا ببرد. ویک توافق با رئیس آژانس بین المللی اتمی برای بازرسی در تاریخ بیست وپنجم اکتبر این انتقاد را بهمراه داشت که تا آنروز ایران میتواند بخش های مهم تاسیسات را به جای دیگری انتقال دهد.هرچند تاکنون واشنگتن همانند زمان صدام خواستار بازرسی قصرهای صدام را نشده است – خواسته های بازرسی های اساسی اما شروع شده است .
مقاله نیویورک تایمز بخشی از این کمپین است. این روزنامه آگاهانه «تحلیل محرمانه » ای را بزرگ نمایی میکند، که تقریبا شش ماه از تاریخ آن میگذرد و ناکامل است وشدیدا بر سرآن در آژانس بین المللی اتمی اختلاف وجود دارد.
متحدین اروپایی آمریکا – بریتانیا ، فرانسه و آلمان – در هفته های اخیر خواستار منتشر کردن این «پیوست های محرمانه » شدند ،تا ایران را بتوانند از طرف خود مورد آزار قرار دهند. بخشا مربوط به این میشود که تحلیل امنیتی دستگاه سرویس مخفی امریکا را که در سال دوهزار و هفت منتشر شده بود را سروته کنند که در آنزمان به این نتیجه گیری رسیده بود که ایران باصطلاح برنامه سلاح اتمی خود را در سال دوهزا روسه متوقف کرده است.
این از طرف سرویس های مخفی اروپایی زیر علامت سوال رفت. این تاکیدی بر این است که قدرتهای اروپایی اکنون رهبری کمپین را بعهده گرفته اند ، و آژانس بین المللی اتمی در مرکز کانون قرا ردارد. البته که اکثر مردم دیگر این را قابل قبول نمیدانند اگر آمریکا و بریتانیا دوباره ، همانند زمان قبل از اشغال عراق ، یک سری مدارک بهم پینه کرده را دوباره عرضه کنند .بنابراین دیگر در حال حاضر سرویس های مخفی بی ا عتبار آمریکایی این مورد را دنبال نمیکنند بلکه اروپاییها این کار رابعهده گرفته اند.
تاکنون بخشی ا زمدارک آژانس بین المللی اتمی علنی شده است .بطور بسیار گسترده تر در وب سایت

Institute for Science and International Security (ISIS)
این سندها منتشر شد ه اند که مربوط به یک نسخه از گزارش شصت وهفت صفحه ای با تیتر « ابعاد ممکنه نظامی برنامه اتمی ایران » میشود. نیویورک تایمز از این نسخه شصت وهفت صفحه ای یک پاراگرافی را انتخاب کرده است ومنتشر کرده که میگوید «ایران اطلاعات کافی دارا میباشد ، تا یک کلاهک هسسته ای ( با اورانیوم غنی شده ) بسازد و تولید نماید».این ادعا برپایه یک منبع کاملا تردید آمیز میباشد. آی اس آی اس مینویسد: «بخش بزرگی از این اطلاعات آژانس بین المللی اتمی بایستی که از یک لاپ تاپ سرچشمه گرفته باشد ، از جمله نتیجه آزمایشات ، گزارشها، دیاگرامها و ویدوئو ها . لاپ تاپ مذکور در سال دوهزار وپنج که خبرش منتشر شد جلب توجه بسیاری کرد . بعد این تینک تانک مینویسد لاپ تاپ فوق که به آژانس اتمی داده شد ه است ، ابدا وجود خارجی ندارد ، بلکه از طرف سرویس مخفی آمریکا ابداع شده است ، برای اینکه یک منبعی در ایران را لو ندهد . آی اس آی اس که در مقابل این اطلاعات همیشه بطور انتقادی برخورد میکرد اکنون بدون هیچ دلیل واقعی به این نتیجه میرسد که این اطلاعات «بنظر موثق میرسد.» این لپ تاپ از زمان ابداعش از طرف سرویس مخفی آمریکا بسیار بدنام است . اسکات ریتر در کتب خود موسوم به ایران هدف، این بازرس سابق سازمان ملل و همکار سرویس مخفی آمریکا این را محصول همکاری بین سرویس مخفی آلمان واسرائیل میداند.
و به این اشاره میشود که بخوبی ممکن است که این اطلاعات بخوبی از طرف سرویس مخفی اسرائیل جاسازی شده باشد .بعضی از واقعیات تایید شده با دروغ ترکیب شده است . نزاع بین ایران وآمریکا وبالا گرفتن آن در واقع بر اساس داستان این لپ تاپ و اطلاعات نامشخص سرویس های مخفی دوباره نو میگردد.
در پایان مقاله نیویورک تایمز به یک مصاحبه با مدیر آژآنس بین المللی اتمی البرداعی اشاره میشود که با روزنامه هیندو در روزیکشنبه انجام شده است .این ارزش وجود دارد که بطور کامل از او نقل قول شود . در مقابل سوال قضیه «لپ تاپ »واشنگتن البرداعی میگوید:« اطلاعات در باره باصطلاح تحقیقات –نظامی- به این آژانس مدت ها پیش رسیده است . ایران میگوید ، این اطلاعات جعلی است . سرویس مخفی آمریکا میگوید که ایران برنامه اتمی سلاح اتمی اش را در سال دوهزار وسه متوقف کرده است .دوباره دیگر –سرویس های مخفی –غربی میگویند که میتواند که ادامه پیدا کرده است .. آژانس هیچگونه قضاوتی ندارد که اصلا ایران یک برنامه بمب اتمی داشته است ، چرا که موثق بودن این مدارک کاملا ناروشن است .»تحت فشار آمریکا و متحدین اروپایی اش که نظر تحقیر خود را در مقابل البرداعی بزور پنهان میکنند ، آژانس تبدیل به یک میدان جنگ سیاسی میشود. البرداعی در مقابل سوال خطر حمله اسرائیل ویا آمریکا به ایران میگوید :« تهدید خشونت کمکی نمینماید.تنها به درگیریها میانجامد که کشو ردیگر به تدابیر بر ضد برخیزد. این بهتر است که زبان اجبار کنار گذاشته شود و برروی دیالوگ تمرکز شود.»
سخنگوی اوباما این بحث علنی درباره « تحلیل محرمانه » را مورد استفاده قرار داده ویا بهتر بگوییم یک فراکسیون در آژانس اتمی این را مورد استفاده قرا رمیدهد تا خواسته های آمریکا از ایران را مورد تاکید قرار دهد .
در شبکه ان بی سی در برنامه «با رسانه ها » سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل در روز یکشنبه این را رد مینماید که در جهت تایید این گزارش سخنی بگوید. او گفت که :« موضع ما کاملا بستگی به این دارد که مانع ایران شویم که سلاح اتمی بدست آورد .» ایران بایستی «در جهت رضایت ما این را ثابت کند که برنامه هسته ای اش اهداف صلح آمیز دارد، تاسیسات خود را مورد بازرسی قرار دهد وبرنامه غنی سازی خود را متوقف کند. البته بایستی که ایران فشار واقعی و عواقبش را تحمل کند .» سناتور جان کیل از جمهوری خواهان وباربارا بوکسر از دمکراتها یک سروصدای واقعی راه میاندازند . هردو از یک پیش نویس قانونی حمایت میکنند که یک بایکوت گسترده برای تصفیه نفت در ایران را در نظر دارد .
درروز دوشنبه نیویورک تایمز یک بحثی را به پیش برد که خود آنرا شروع کرده بود ، وآنرا نیز ادامه میدهد و نقل قول ازسناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام از تلویزیون فاکس نیوز در روز یکشنبه میکند که گزارشات آژانس بین المللی اتمی نشان میدهد که «برنامه اتمی ایران اهداف صلح آمیز را دنبال نمیکند.» درحال حاضر دولت اوباما به انتخاب راه حل نظامی نقش کمتری میدهد بجای آن با بایکوتهای حساس تهدید میکند، اگر خواسته های واشنگتن تا پایان سال شکل عمل بخود نگیرد. از جمله دولت وی میخواهد صدور بنزین و گازوئیل به ایران را ممنوع کند. وهمچنان انتخاب نظامی مانند قبل در دستور کار قرار داد. این را بحث های هرروز ه علنی ادامه دار در دوائر رسانه ای وسیاسی آمریکا نشان میدهد.
دینا فاین اشتاین ا زحزب دمکراتها وعضو کمیته سرویس مخفی سنا در روز یکشنبه در فاکس نیوز میگوید :«احتیاج به این است که در کنار حملات هوایی نیز عملیات زمینی انجام گیرد.»زیرا که تاسیسات هسته ای ایران در عمق زیر زمین پنهان میباشد.
یک مقاله در شیکاگو تریبون در روز یکشنبه بطور کامل با مساله مشگلات حملات هوایی علیه ایران میپردازد اما به این اشاره دارد که نظامیان آمریکا در جهت ساخت کلاهک های متفاوتی میباشند که «بطور سخت وعمیق اهداف پنهان »شده را مورد اصابت قرا رمیدهند از جمله بمب های سیصدهزار پوندی. هرچند که این مقاله هنوز این را یک «انتخاب غیر قابل فکر» میخواند اما به این اشاره میکند که «کلاهکهای اتمی ساختارهای عمیقا پنهان را نابود میکنند.»
مقاله در نیویورک تایمز نشان میدهد که رسانه های آمریکایی وبین المللی دوباره یک نقش مهم در کمپینی بازی میکنند که بهانه ای برای یک جنایت جدید آمریکا و متحدینش را بسازند. انگیزه واقعی با باصطلاح برنامه اتمی ایران رابطه ای ندارد. هدف اصلی حاکمیت اقتصادی و استراتژیک در منطقه نفت خیز خاورمیانه و آسیای مرکزی میباشد.

هیچ نظری موجود نیست: