۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

فیلمی در افشای گوشه ای از جنایات امپریالیست آمریکا درجهان.
دیدن این فیلم را به همگان توصیه میکنیم.

http://www.youtube.com/watch?v=W96GLQ8bpew

هیچ نظری موجود نیست: