۱۳۹۱ مهر ۲۲, شنبه

ناتو خواب لوله های گاز را می بیند« L’art de la guerre »
Syrie : l’Otan vise le gazoduc
par Manlio Dinucci
Réseau Voltaire | Rome (Italie) | 10 octobre 2012
http://www.voltairenet.org/article176196.html


ناتو خواب لوله های گاز را می بیند
نوشتۀ مانلیو دینوچی
ترجمه توسط حمید محوی
گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/13 اکتبر 2012
         
مانلیو دینوچی از جایگاه جغرافی شناس جنگ سوریه را مورد بررسی قرار می دهد : چیدمان نیروهای ناتو وگروهی که مناسب وضعیت محلی متشکل ساخت و به ویژه انگیزۀ استراتژیک. هدف واقعی منازعه تغییر رژیم نیست، بلکه بستن راه مدیترانه برای گاز ایران و کنترل ذخیرۀ گاز سوریه است.

شبکۀ ولتر/رم(ایتالیا)/10 اکتبر 2012

امروز، اعلام جنگ دیگر کاربردی ندارد. برای جنگ باید انگیزه داشت،  مثل همان خمپاره ای که از سوریه به سوی ترکیه شلیک شد و در اثر انفجار آن پنج نفر کشته شدند. آنکارا این خمپاره را با شلیک گلوله های توپ پاسخ گفت و پارلمان دولت اردوغان را مجاز دانست که عملیات نظامی در سوریه انجام دهد. یعنی یک چک سفید برای جنگ که ناتو حاضر به دریافت آن است.
شورای آتلانتیک «حرکات خشونتبار رژیم سوریه در مرز جنوب شرقی ناتو» را محکوم کرد، و آماده است تا مادۀ 5 را به اجرا گذارد که مبنی بر آن در صورتی که هر یک از کشورهای عضو مورد حمله قرارگیرد،  بسیج نیروی نظامی برای دفاع از آن کشور را ضروری می داند.
ولی پیش از این مادۀ دیگری به اجرا گذاشته شد که اجرای عملیات نظامی در خارج از مرزهای اتحادیه را نیز مجاز می دانست که در مادۀ 5 پیشبینی نشده بود – این مادۀ قانونی جدید نخستین بار طی جنگ علیه یوگوسلاوی، و سپس علیه افغانستان و لیبی به کار بسته شد.
تصاویر ساختمان هائی که در دمشق و حلب در اثر انفجارهای پر قدرت ویران شده اند گواه بسیار بارزی بنظر می رسد، زیرا این انفجارها کار شورشیان ساده نمی تواند باشد، بلکه توسط حرفه ای های جنگ انجام گرفته است که وارد سوریه شده اند. بر اساس گزارشات دیلی استار تقریبا 200 متخصص از نیروهای خبرۀ بریتانیائی اس-آ-اس و اس-بی-اس طی چندین ماه در کنار یگان های ایالات متحده و فرانسه دست به عملیات زده اند. نیروی شوک متشکل از جمعی از گروه های اسلام گرای مسلح هستند که از افغانستان، بوسنی، چنچنی، لیبی و کشورهای دیگر آورده شده اند، یعنی گروه هائی که تا دیروز توسط واشینگتن «تروریست» تلقی می شدند. فرستادۀ روزنامۀ گاردین در حلب گزارش  داده است که در گروه ابوعمر الچنچن، فرامین به زبان عربی صادر می شود، ولی باید به زبان چنچن، تاجیک، ترک، به زبان محاوره ای سعودی، اردو، فرانسه و چند زبان دیگر ترجمه شود.
مبارزان با پاسپورت های جعلی (کاری که در تخصص سازمان سیا است) در مناطق مختلف ترکیه در ادنا و استان ختای، مناطق مرزی سوریه تجمع کرده اند، یعنی مناطقی که سازمان سیا مراکز آموزش نظامی اش را در آنجا راه اندازی کرده است.
سلاح ها به ویژه از عربستان سعودی و قطر فرستاده می شود. قطر، همان کاری را که در لیبی انجام داد، در اینجا نیز ادامه می دهد و علاوه بر اسلحه نیروهای ویژه نیز به منطقه گسیل می دارد. مرکز فرماندهی عملیات در کشتی های جنگی ناتو در بندر اسکندرون مستقر شده است. طی این مدت، ناتو در مرز سوریه روی کوه کاسیوم(1) یک پایگاه رادار جاسوسی الکترونیک مستقر ساخته که به پایگاه های رادار دیگر در کیسچیک(2) و پایگاه هوائی انجیرلیک افزوده شده است.
در استانبول یک مرکز تبلیغات برای فعالیتهای مخالفان سوریه ایجاد کرده اند که توسط وزارت امور خارجۀ ایالات متحده آموزش دیده اند، و برای شبکه های ماهواره ای گزارش و ویدئو تهیه می کنند.
جنگ ناتو علیه سوریه با انگیزۀ رسمی و به هدف کمک به مردم سوریه برای رهائی از چنگ رژیم اسد آغاز شد. دقیقا مشابه لیبی، شکاف های درونی را تعمیق بخشیدند تا رژیم سرنگون شود یعنی با ابزارسازی تراژدی تحمیل شده به مردم سوریه.
هدف روشن است : سوریه، ایران و عراق به تاریخ ژوئیۀ 2011 قراردادی برای ایجاد لولۀ گاز به امضا رساندند که می بایستی گاز ایران را از جنوب فارس به سوریه و سپس به مدیترانه حمل کند. باید دانست که منبع جنوب فارس بزرگترین منبع گازجهان است.
در سوریه نیز در نزدیکی حمص منبع گاز عظیمی کشف شده که می تواند به چرخۀ انرژی آلترناتیو تبدیل شود و به آن چه از ترکیه و راه های دیگر عبور می کند افزوده گردد. این چرخۀ انرژتیک توسط شرکت های آمریکائی و اروپائی کنترل می شود. به همین علت می خواهند سوریه را تخریب کنند و سپس به  اشغال خود درآورند.

هیچ نظری موجود نیست: