۱۳۸۷ اسفند ۱۷, شنبه
تظاهرات با شکوه علیه اسرائیل در مالمو- سوئد

بیش از 7000 نفر دست به تظاهرات زدند.


طبق خبر دریافتی از سوئد امروز صبح در شهر مالمو در اعتراض به مسابقه تنیس بین سوئد و اسرائیل بیش از 7000 نفر دست به اعتراض زدند.این تظاهرات توسط شبکه همبستگی با مردم فلسطین ( شبکه همبستگی با غزه) که متشکل از دهها سازمان، انجمن و حزب سیاسی است، برگزار شده است . کمون مالمو دراثر فشار و انتقادات نیروهای مترقی و صلحدوست مجبور به عقب نشینی شده و ناچارگردید مسابقه تنیس(دیویس کاپ) را بدون تماشاچی برگزار نماید.خواست تحریم این مسابقه و تحریم همه جانبه اسرائیل بعد از بمباران مردم غزه درسوئد شدت یافته و از طرفی همبستگی با خلق فلسطین افزایش یافته است.


درتظاهرات امروز تظاهرکنندگان با شعارهایی چون" فلسطین آزاد باید گردد" دیوارمحاصره برغزه را برچینید"، "اسرائیل را تحریم کنید"، زنده باد همبستگی با مردم فلسطین،" روابط تجاری، ورزشی، سیاسی و فرهنگی با نژاد پرستان اسرائیل را قطع کنید!، همبستگی خود را با ملت تحت ستم فلسطین ابراز داشتند.


هیچ نظری موجود نیست: