۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه

فراخوان به همدردى، پشتيبانى و همبستگى با افغانستانى هاى ساکن ايران


                                                                                                                                                               

فراخوان به همدردى، پشتيبانى و همبستگى با افغانستانى هاى ساکن ايران و محکوم کردن سياست هاي نژادپرستى اراذل و اوباش جمهورى اسلامى نسبت به کارگران و مهاجرين افغان


روز شنبه دهم تیرماه و در پی انتشار خبر قتل یک دختر جوان در شهر یزد، مشتی از اراذل و اوباش با ‌همراهی تعدادی از مردم ناآگاه و متعصب تحت پوشش نظامى نيروهاى مسلح حکومتى با حمله به خانواده‌های کارگر و مهاجر افغان مقیم این شهر، آن‌ها را با سنگ و چوب مورد حمله قرارداده و ده‌ها خانه مسکونی آن‌ها را به آتش کشیدند. در پی این تهاجم شماری از شهروندان افغانستانی مقیم یزد در آتش سوخته و به‌شدت زخمی شده‌اند.

مجازات دسته جمعی افغان ها در یزد به بهانه تجاوز دو افغانستانی به یک دختر که حتی صحت و سقم آن از جانب خود جمهوری اسلامی نیز روشن نشده و همچنين ممنوعیت فروش نان٬ مواد غذائی و امکانات بهداشتی به افغان ها، یک سیاست فاشیستی است.

ما مسوول اصلی تمامی نابسامانی‌های اقتصادى و اجتماعی را رژيم جمهورى اسلامی می‌دانیم. حکومت برای شانه‌خالی‌ کردن از زیر بار مسوولیت، این نابسامانی‌ها را به گردن گروه‌های مختلف مردم می‌اندازد. حمله به مهاجرین و کارگران افغانستانی براى به انحراف کشاندن افکار عمومی از علت اصلی فجایع اجتماعی هم‌چون اعتیاد، دزدی، سرقت، قتل و تجاوز بوده و خواست حکومت اسلامی می‌باشد.

ما از همه‌ی ایرانیان ترقی‌خواه و آزادی‌خواه دعوت می‌کنیم٬ روز شنبه٬ ١٤يولى ٢۰١٢ از ساعت ١٦ تا ١٨ بعدازظهر با حضور خود در اين تجمع٬ ضمن ابراز انزجار خود نسبت به سرکوب و کشتار مهاجرین و کارگران افغان و عدم رعایت حقوق انسانی آن‌ها،همبستگى خود را با افغانستانى¬هاى ساکن ايران اعلام داريم۰

سرنگون باد رژيم جمهورى اسلامى

زنده باد همبستگى مردم ايران و افغانستان عليه رژيم جمهورى اسلامى

محل: کلن، Domplatte

دسته ٨ مارس زنان افغانستان

کانون همبستگى با کارگران در ايران٬ ايالت نورد راين وستفالن

کانون همبستگى با جنبش کارگرى در ايران٬ غرب آلمان

حزب کمونيست ايران٬ کلن

حزب کمونيست کارگرى ايران

جمعى از چپ هاى کلن

نشريه روشنگر

هیچ نظری موجود نیست: