۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

اطلاعیه حزب کمونیست شیلی(عمل پرولتری)


Comisión de Comunicaciones
Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria)
PC(AP)
www.accionproletaria.com


اطلاعیه حزب کمونیست شیلی(عمل پرولتری)
همکاران گرامی و دوستان
ما این آفیش را به گردهمائی اعتراض در مقابل سفارت آمریکا که در 18 دسامبر 2011 در ساعت 11 تشکیل می گردد ارسال می داریم و آنرا وسیعا تکثیر و پخش می کنیم.
در خواست رفقای کمونیست شیلی در مقابل مقر امپریالیستهای یانکی در سانتیاگو این است:
حق حاکمیت کشورها را برسمیت بشناسید
حق تعیین سرنوشت خلقها و ملل را بدست خویش برسمیت بشناسید
برای نفت خون نریزید
دستانتان از تجاوز به سوریه، فلسطین و ایران کوتاه باد
دفتر روابط خارجی حزب کمونیست شیلی(عمل پرولتری)
Communications Commission
Chilenische Kommunistische Partei (Proletarische Aktion(
PC (AP(

هیچ نظری موجود نیست: