۱۳۹۰ بهمن ۴, سه‌شنبه

کرکس ها متحد می شوند


کرکس ها متحد می شوند

نه، متشکريم - دخالت "بشر دوستانه" نمی خواهيم
بيانيه بيش از 1500 نفر از دوستداران جنبش فدائی(فدائيان خلق ايران)
ايرانيان زحمتکش، عاشقان استقلال و آزادی و برابری انسانها. وطنمان روزگار سخت و خطيری را در انتظار نشسته است. لاشخورهای جهانی و جيره خواران ايرانی تبارشان از بقايای سلطنت حزب واحد رستاخيزی تا دزدان تاراجگر سرکوبگر جيره خوار سابق رژيم اسلامی، مجاهد های انتقام جويِ امروزه نا آشنا با خلق و هرآنچه وی می خواهد و کارگزاران بنگاههای تدوام سيطره و چپاول غرب همگی با علم به ضعف رژيم اسلامی و تنفر بيکران ايرانيان از آن بخودآرايش تهاجمی می گيرند. کسان، گروهها و دولت هائی که خود رتبه نخست نقض حقوق انسانی را دارا هستنند برای دريدن وطنمان دور خيز بر می دارند. رژيم مذهبيِ نژادپرست سلطه گر تا خرخره مسلح اسرائيل که مطلوبش خاورميانه ای تکه پاره مرکب از رژيمچه های وابسته است فرصت را غنيمت شمرده با استفاده از نفوذ و عواملش در وسايل ارتباط جمعی و در سياست آمريکا و اروپا از يک طرف آمريکا را برای آغاز عمليات نظامی در فشار سياسی می گذارد و از طرف ديگر بتوسط کارگزاران ايرانی تبار ژورناليست و بعضأ دانشگاهی خود رندانه با سوء استفاده از تنفر ايرانيان از رژيم فعلی تمامی دستآورد ها و اصول اخلاقی تاريخی ملتمان را آماج حمله موذيانه خود قرار می دهد. استقلال طلبی مفهومی کهنه و از مد افتاده معنی می شود و با خارج ستيزی و تمايل به ايزوله شدن يکی گرفته می شود، مخالفت با جهانخواری و سيطره، غرب ستيزی خوانده می شود، عرب ستيزی جای دوستی با همسايه را می گيرد و جاسوسی برای منافع خارجی امری شرافتمندانه تلقی می شود .
تلاش کرکس ها به بحران در ساختمان فکری - اخلاقی ترک خورده اجتماعمان دامن می زند. دو ده دانشجوی سابق به نمايندگی از "دانشجويان ايرانی" خواستار دخالت "بشر دوستانه" می شوند. گروه دو صد نفره ای در اطلاعيه ای پس از تهديد ايرانيان به اينکه يا آنچه اينان می خواهند بايد شود يا برای جنگ بايد آماده شوند تلويحأ خواستار دخالت های "بشر دوستانه" رژيم های غربی در ايران می شوند. کار بجائی می رسد که در عرصه خودفروشی رقابت فردی بالا می گيرد و اطلاعيه فردی پس از اطلاعيه که در صورت وقوع جنگ ما دفاع نمی کنيم . در اين بحبوحه در ايران محقق و دانشمند ترور می شوند و محکوم نمی شود. پايگاه نظامی منفجر و دهها ايرانی که بسياری هم سرباز وظيفه هستند کشته می شوند و محکوم نمی شود. هواپيمای جاسوسی بر فراز خاکمان می افتد و محکوم نمی شود . گويا نيروهای مسلطبر وسايل ارتباط جمعی اپوزيسيون ايرانی تبار به چيزی کمتر از نيست شدن ايران راضی نمی شوند.
ما بخش کوچکی از دوستداران جنبش فدائي، جنبش بپای دارنده آتش ها- جويندگان شادی در مجری آتشفشانها که هزاران قربانی برای استقلال و آزادی و برابری ايرانيان تقديم داشته بر مبنای اصول بنيادين اين جنبش يعنی عشق به استقلال ايران و آزادی و برابری برايايرانيان اعلام می کنيم.
1- نه،متشکريم نيازی به کمک های بمبی صد تنی "بشر دوستانه" نيست. لطف کنيد آنرا تحويل متقاضيانش دهيد
2- در صورت تهاجم خارجی به ايران در کنار زحمتکشان ايرانی با چنگ و دندان از وطن دفاع خواهيم کرد.
3- کشتن و ترور دانشمندان هسته ای ايرانی را قويأ محکوم می کنيم.
4- رژيم جمهوری اسلامی بايد با دستانتوانای زحمتکشان ايرانی تغيير کند. ما درگير کردن منافع خارجی را در مسايل داخلی ايران سر آغاز پايان ايران می دانيم.
5- وطن ما در محاصره نيروهای منطقه ای و غير منطقه ای سراپا مسلح است . ما با تأکيد بر صلح جوئی خواستار اقتدار تدافعی کشورمان می باشيم.
6- رژيم اسلامی بايد بفهمد که امکان وقوع جنگ بسيارجدی است. اين جنگ در صورت وقوع به بمباران محدود نخواهد شد. هدف غرب تعويض جمهوری اسلامی با مهره های وابسته به خود است. تنها راه حل خويشتن داری و مذاکره و تشنج زدائی با داخل و خارج است. رژيم اسلامی بايد از تجربه ليبی درس بگيرد دوستی با خارج کافی نيست ابتدا بايد حمايت قاطع مردم را داشت. تجربه پهلوی ها و مبارک نشان می دهد که غرب برای منافعش از قربانی کردن مهره هايش دريغ نخواهد کرد.
7- ما خواستار جهانی عاری از سلاح های هسته ای هستيم. برای شروع ما خواستار خاور ميانه بری از سلاح های هسته ای هستيم.
8 - ما خواستار خروج همه نيروهای خارجی از خليج فارس می باشيم
9 - ما خواستار صلح جهانی هستيم . ايالات متحده يک پای هر مخاصمه ای در 70 سال اخير بوده است. اين ابر قدرت خودسر بی اعتنا به هر تصميم جمعی ملل خطری است واقعيبرای امنيت و بقاء بشريت . وظيفه ما و ديگر انسان دوستان جهان مهار و کنترل اين نيروی مخرب خودسر است.
10- شکل فعلی مديريت جهانی منطبق با نياز های اين دوران نيست . ما خواستار لغو حقوق نا عادلانه وتو و عضويت دائمی در شورای امنيت هستيم.
11- ما خواستار همکاری منطقه ای با همه همسايگان ايران می باشيم. بايد با عرب ستيزی بازی خورده های منافع خارجی وسيعأ برخورد شود. کشور ما نمی تواند در عداوت دائمی با همسايگانش باشد. ما خواستار دوستی با همه ملل بخصوص کشورهای همجوارمان می باشيم.

اسامی حمايت کنندگان

مينا فاطمی زاده، پوران اجلالی، مجيد نيک مرام، پويا قمصري، رامين جليل زاده، نسرين نخعي، نازگل جهانگيري، محمد صادق کوهستان، جواد راشدان،جعفر عاملی، پارسا رسائي، جلال غفاری، دريا شادمهر، رسول زراعتی، آتوسا قاضی مقدم، الهه بهرانی، خسرو معيری، شهريار کشاورز حداد، اردوان نادری شهرکردی، مسعود سجادی، مجتبی صدارت،مستانه يداللهی، پويان نوروزی، حسين داهيانی، حميد شفيع، محمد رضا پاکنژاد، جواد بهداد، ناهيد اميری، احمد فياض، محمد حسن صادقی پور،منيره حاجيان سه پله، فريد هزارخانی، مجيد نوربخش، شهاب زارعی، فرشته رضائی،مسعود خراط پور، بهنام هاشميان، مهين اعتمادی، سينا هلاگوئی، برهان پورهرمزان، همايون قربانی، بابک دهخدا، سعيد زيرک زاده، سهيلا پناهيان، مزدک محيط، مجتبی ستوده،پروانه ميرطاهری،پريوش ميرطاهری،راضيه روغنی زنجانی،سيامک شيوا،مهدی شاهدی، سيمين موسوی، ساسان محمودی، مجيد جوادزاده، رکسانا موسوی نژاد، فواد مرادی، فرشاد جاسبی، برزو جوانمرد، نرگس صالحی، منوچهر رحيمی، بهزاد قاسمی، مهرزاد ناهيد، ثريا شهابی، بهرام قلعه دار، حميد سعديان، کيوان محسنی، کامران افتخاری، احمد بيگدلی، توران قدسی زاده، ماندانا رزاقی، کاوه حبيبی، مهدی صاحب زمانی، مرتضی فهيمی سبلان، بنفشه ميرزائی، بهروز مصباحی، طلعت خاکيان، مجتبی خادمی، هومن رهنما، هوشنگ رحمانی، فريبا مهاجرانی، جواد شريفيان، بهمن اقبالی، سهيلا پور رضا، سيما کازرونی، امير صدرائی، محمد جهان پور، بيتا عباسی، نگار مير صادقی، تارا همامی، رسول شهابی، سيما انتظاری، اسفنديار لسانی، احمد حردانی، ايمان شاکری، ماندانا برخوردار، سعيد سليمانی، خلعت پاکزاد،سيمين نصيری مقدم، اقدس صالح زاده، راضيه دهقان پور، مانی سبزه پرور، پشنگ نيکجو، حسين خيرجو، مرتضی حيدرپور، فرزين پرهام،حسين طباطبائی، ژيلا قوامی، شکوفه اخوان ترشيزی، غلامحسين داعی، هوشنگ روانبخش، غزاله احسان، عماد فيروز آبادی، مريم نوبری، سيروس عنايتی، کوروس بی شتاب، شبنم ميری، محمود صفائيه، حسين رفيع، مهران آقائی، مهران عباسپورتهرانی، شهين محمد خانی، اسفنديار يحيائی، فريدون شهنازی، امير رضا قانع، ايوب اکبر زاده، سهيلا هاتف، ابراهيم احمدی ساوجبلاغی، نوشين عباس زاده مرجانی، فردوس بهشتی، آنيتا نکونام، حميد مختار زاده،شکرالله مهدوی، مهدی فاطمی، هما سهرابی، سرور سايه، جعفر حدادپور، فرشاد اميرشاهی، احمد خدائی، گلی گلاب،عباس اقليدس، عاطفه معينی، عنايت محسنی، تارا اکبر زاده، افشين منافی، داريوش فيروزبخش، نجميه آهی، بهمن صدری،سينا جبه دار مارالانی، بيژن فاتح، آزيتا دری، يزدان جهانی، جمشيد جواهريان، مهتاب ايزدی، رؤيا پاکروان، سهيلا جوادزاده، محمد صادق سعيدی، کاظم مصطفی زاده، شهروز راسخ، اميد ابطحی، نوذر ميرفخرائی، فرخ نقشی، مرضيه سرابندی، حميد خير جو، سارا حکمت، جعفر قانع، راضيه جوادی، مجتبی موسوی نسب، سپهر محمدی، عليرضا قنبرپور، فريد لنگری،رسول حاجی زاده، جواد عادلی، ضياء سرفراز، سارا پور محمدی، توران مکری، رضا تفضلی، رامش ابطحی،سيروس شريعت، مازيار کريمی، محمود عصار، قربانعلی معيری، فرنگيس برقعی، رضا پور حمزه، بيتا عشقی، حسن مؤيدزاده، کورش بنائی، صابر عزيزی، عليرضا پورناصح، موسی حاجيان، اصغر بوذری،سوسن راهی، عباس نيرزاده، عبدالکريم افشار، بتول ضرغامی، هاشم عبدالهی هريسی، مسعود کوشی، سهيل يزدانی، منيژه حيدريان، سوسن فرخزاد، ماندانا طهماسبی، محمد رضا داغيانی، سيما معرفت، صبا متحدين، حسام احمدی اسکوئی، ابراهيم افشين، بيژن فيروز آبادی، نرگس راغفر، مرتضی شريعتی، رضا علومی، سهيل حدادی، مسعود صباغ،محسن اقتدارمنش، مجيد قلعه دار، حميد اژدری، کيان طاهری، پرنيان خسروی نيا، رضوان معماران بنام، فرشته مهدوی کياسری، شهرام گل چوبيان،امير حسين فرهوشی، محمد تربتی، عسل لتيان، بهنام کارگرنوين، آزيتا بدخشان، نويد اسلامی، تارا جنتی، مرجان معصومی، ساناز رشتچی، مرجان سرحدی زاده،مهر انگيز طوافچيان، بابک فرزانه، تارا نيابتی، کوشا اشراقی، غفور حاجبی، محمد رضا پزشکيان، محمد حشمتی اردکانی، محمد پيدائی، محمد حسين عابدينی، مهردادتحويل داری، هوشنگ براهنی، علی زارع زاده، قاسم بهرامی، سعيد کريم زاده، باقر ساعدی، نسترن حائري، حميد باقری انارکی، فربن خرم، قادر رضوانی، ارژنگ سورکی، ميترا مقصودی، محسن کامران دستجردی، حميد رضا حکيميان، مجيد حلمی، بيوک حسنوند، همايون اجلالی، حميد بوذری،محبوبه ذوقی، روزبه کشاورز، سيامک بهائی پور، مهدی کاظمی موسوی،تينا وطن خواه، کيوان منتظری، سارا ترتيبی، احمد رئيس زاده، محسن ترکيان، عاطفه سطوت، حسيندماوندی، سارا باقرزاده، محمد شاهرودی، رحمت الله مجد، شراره اقدامی،مهری سلاحی، زهره ثابت، پوران توکلی، شهريار اسماعيلی، شروين حکيمی، اميره شاه کرمی، پريوش بزار، پرنيا قاسم زاده، حسين سرمدی، اسکندرگرمارودی، ماندانا قاسم زاده، بابک همتی، آرمين فريماني، مسعود فرزانه، رضا رفيعی، فتح الله رسول زاده، پرويز ملکی، آيدين خيرجو، احمد صميمی، شکوه بهمن آبادی،ارسلان مفيدی، مهدی نقشی، حبيب نقد آبادی، افسر حسامی، محمد مهدی مهلوج، شهره ارفع، ابراهيم قوی پنجه، خسرو ارفع، نيکو حکمت، ژاله وثوقی، ژاله مافی، حميد رضا طلوعی، فريبرز فرجاد، پوران دماوندی، الهه قوچانی، رامش نوريزاده، کوهيار پنجه شاهی، هوشيار علائی، غلامحسين حاج شفيعی ها، حامد درويشی، غلامرضا کوهستانی، علی اکبر بياتی، کيان علوی تبار، بهزاد بهمنی، ستاره شريعتمداری، بهروز خلعتبری، سيما بيضائی، پريوش فاضل، شهاب حکمتي، فرشته صديقی، افشين بخشی، مهناز مهدويان، احمد فرهاديان، مهدی سيادتی، نويد اعلائی، ولی پيری، طاهره دردکشان، تورج نمازيان، ناهيد فرهی، محمود سبوحی، آزاده رهبر، نادر تقوی نيا، غلامرضا وفائی،شراره زرافشان، بهزاد حقيقت نژاد، نغمه سپهری، شکوفه طاهريان، خدايار افجه ای، ثريا کاظمی، بهزاد ذاکری، پوران قائميان، کوروش تواضعی، توران اشتری، داريوش بهادری، هوشنگ سلامتی، بابک اطهری، پرويز فاطمی، کاوه اختری، سعيد فرجی، ياشار اسکندر زاده، اشکان استکانچی، کاظم شيرانی، ماهرخ فاضليان، ساناز مظفريان، حسين کامکار، اکرم کاميابی، حبيب بخشی، آرمان رشيد پور، حميد رضا جهرمی، رضی آذرنوش، نيره هرندی، عباس جاسمی، کاظم قديری، تهمينه براتی، اميد دبيری فرد، شاهين هدايتی، فرزانه پورمندی، حميد اژدری، عادل نيکنام، منيژه خوشبخت، محمد صادق صباغيان، عيسی خدومی، پوران شامبياتی، قربان قريشی، مونا سليمانی، رضا شهاب رضوی، سعيد پارسافر، مونا شاهرخی، سعيد شهرستانی، جمشيد محبان، کوشا نصر آبادی، مهتاب ستايش، عبدالحميد کلانتر نيستانکی، فرزين نقشبندی، مهدی کيومرثی، حسين مافی،رمضان رضاپور، اردوان شفيعی، اسفنديار ايوبيان، سالار ارومچی، نگين جامی، سوسن اعظمی، کوروش فائز، زهره حبيبيون، فريبا معمارپور، جواد صداقت فر، محبوبه سروش، سيروس کرمانی پور، پوريا زادهوش، ليلا حضرتی، مرتضی بنائی، ولی قلی زاده، ناصرعظيمی، نظام پيرزاده جهرمی، محمد صالح توفيقی، عمار محموديان،عليرضا برزگری، فريبا علی محمدی، اميد سيدی، سعيد پوينده، هادی عيسائی، پروين ماسالی، رضا طالب زاده، فراز آقايان، مهرداد ناظميان، عليزضا نامور، جواد ظروفچيان، رضا آستانه، دامون بختياری، پروين تاجبخش، کيوان شاهمرادی، رامين نفيسی، مريم توحيدی، سياوش فنائی، اشرف يزدخواستی، تارا هوشنگ پور، مجتبی سليمانی، کامران باستانی، حيدر نعمانی، کوروس اخوان کنی، نادر ملک پور، سيروس صادقی، صادق رقابی، سحر توسليان، غزل بهکام، علی پيشوائی، کوروش کی زاده، نگين اردلان، عارف زهتاب، گلرخ طاهر زاده، ياسر مجلسی، صديق فنون زاده، نرگس قائم مقامی، کيوان برومند، عليرضا قرائی، محسن يزدی، رامين هادی،مجيد عسگری زاده، نگين بنياد، فريد کاظمينی، ابراهيم مهراد، محمود زندی، نازگل آرام، هومان علمی، شيوا رستمی، صبا آسيائی، فروزا بيگلری، علی طوافچيان، نوا رحمانی نژاد، فرهاد شايگان، مختار آفتابی، محمد علی قديانی، حسين فرهمندپور، حسين کيانی، جعفر بطحائی، مهين موسوی اسکوئی، محمد جوادی درکه، سعيد منتجمی، سياوش انتظامی، حميد فتاحی، مجيد بحرينی،سيما کهن، سيروس لواسانی، پوران اميديان، ليلی صدوقی، کيا وطن خواه، حميرا نکوصفت، فرزان طهماسبی، منصور نيابتی،رحمت الله عليزاده، فرشيد فتح اللهی، نوشين پور يزدانی، مهدی شجاعی، ولی عهد نو، سام شوشتری، طاهر خبازيان، ناهيد مصلحی، مجيد حبيبی، بهرام مديری، زهرا فلاح پور، ملوک ميرفندرسکی، رضا احمدی فريدنی، سروش طلوعی، رامش عطائی، حميدرضادانشجو، هادی لطفی، سامان کاشانی، نغمه پناهيان، عليرضا بزرگواری، صبا پايان، عبداللهعظيمی، بيتا آذر، مانی زرندی، سيامک واحدی، بهنود ايرانمنش، محمود حداد، اکبر سعيدی، الميرا کلاه دوزان،يحيی تعريف، حامدگازری، رحمانخوشروان، خاطره آشتيانی، امير باستانی، ناصر حسين پايدار، احسان تشری، سحر زيرکزاده، ژيلا جباری، عادل ذاکر، فيروزه صارمی، ندا صديقی فشارکی، توران برائی، توکل پور يعقوب، سياوش متقی، بختيار حاج کاظمی، توفيق افروز، سيما همدانيان، افسانه مهدوی کيا، قاسم کرم زاده، محمد داوران، فرامرز اکبيا، حمير رضا مردانی، بهزاد رمضان زاده، رفعتديانت، دلارام سيد عباسی، گلتاج شافعی، نازنين مصطفوی، اقبال بهمنی، منوچهر پروينيان، محمودولدبيگی، ميترا زنجانی، هدايت سيفيان، اسدالله افدرنيا، گيتا پاشاپور، تيمور ديدار، اميدمستعانی، اسفنديار رحمانی، رضا کرمانی، احمد فرزام، حسينقياسی، ميترا روحانی، هوشنگ برليان، يلدا زرنديان، ليلا رستم پور، سينا نادران، مصطفی محسنيان، احمد رضا سعادت شيرازی، رودابه شمشکی، مهدی صديق، محمود ستاری، سيامک فرد منش، سميرا اصفهانی، قربانعلی درياباری، سياوش شاد، قاسم پايور، بهمن تاج الدينی، سروش عاليخانی، گلناز حصاری، رضا بهمن پور، اسکندر حميدی، آوا نريمان، بهبود جراحی، رؤيا روشن، مهرداد موسوی، نرگس ميلانی، حميد شهابی، رسول رونقی، منصور جعفرزاده، ژيلا مجددی، نيوشا رمضان پور، فراز فرشی، شاهرخ غفوريان، داريا حشمتيان، هدايت ميلانی، رها هجرانفر، فرح اکبری، هاشم آهنگری، فريدون بزرگ تبار،ساسان پورجوادی، منوچهر بابا علی رحيمی، رفعت بختيارنژاد، سهيلکاظمزاده، پدرام منصور آبادی، صحرا معين فر، ثريا شمس آبادی، سعيده صارمی، بهروز مير مرادی، حماد مصلحی، هوشنگ اسدی، منيژه بنازاده، مهنازحجتپناه، نويدمحدثی، باربد توسلی، عثماناحمدی، شاهرخ نصيرزاده،احمد حبيب زاده، کوروش مشيدی، جواد فتحی، کيکاوس شعبانی، کاظم قديمی، هادی بهزادی، کوروس پاشائی، سيامک مهراد، سپهر مروستی، ويدا شجاعت، سحر عباسيان، نازنين سده ای، نرگس قائمی، گلناز گوهريان،هرمز راتق، سپيده سلحشور، کامران علم، شاهين صدری،توراننوری، نازيلا پناهيان، سارا فضلی، هرمز نکوکار، رويا جهان بيگلو، مجتبی مؤيدزاده، جليل سعادت فر، گودرز طالب زاده، تقی امانی، کيميا وزير نژاد، وندادفرهنگی، سهيل ارفعی، ندا سبزعليان، اکبر صادقی احمد آبادی، کامياراعتمادی، مهدی علی مرادی، ناهيد حضرتی، عبدی سيدی خوانساري، جواد کاظمی مياندوآب، عباس آذرنوش،منوچهرمسعودی، ساناز روحی آهنگران، دريا سعادتمند، اتابک زاهدی، سيما وصالی، پرتو دهکردی، فرشيد دوستی، عطاء محموديان، فهيمه الهی، سهند توفيقی، هايده ريشهری، ستار هنرمند، مهسا ارک، پرويز زربخش، مريم ميردامادی، عسل رفيع زاده، رزا خسروی، نگار باستانی، محمد رضا انفرادی، محسن فاضلی لاری، ماندانا افشاری، عمادموقوفه، جمشيد فرهادی، شهين بهکيش، بهرام يوزباشی زاده، نادر يزدخواستی، مجيدمحتشم، ماهرخ شجاعيان، فرهنگ کامرانی، مسعود خرسندی، فريبرز يمينی شريف، ژيلا قادری، فرزاد شيخ، يونس ساکت، ناهيد قنبری، نادر قهاری، سودابه روانبخش، ثريا آراسته، ثريا تابش، ضياء محمودی خوانساری، طوبی پناهی، مهدی کوثری، قاسم معدل،محمود تشيد، روزبه سراج، احمد غريب، منيره ابراهيمی روشن، مهديميرهاشمی، آراز نيرآبادی، محمد ارجمند، فيروزه رجبی، بابک محمدی دوانی، پروانه شفائی، مجيد فلاح، جلال ارمغانی، نغمه شادگان،مهدی صدوقی، فرشيد باقری، ماهرخ سليمانيان، ماهرخ چمران، دلارامخدنگ، کامران نيلی، باقر هاشمی گلپايگانی، حشمت حکيم زاده، نازلی ايوبی، منيره اميدی، سينا بشيريه، مريم مسيحی، احسان قزوينی، فروهر نيکنام، کامران تهرانی، پريچهر فروزنده،سينا قهرمانی، بهنام پرتوی، ماهرخ مدنی، فاطمه مسلمی زاده، ميترا مصداقی پور، سميرا تاجيک، مهناز پور زاهدی، عليرضا شعاعی، سمين پرورش، فرهاد عوض پور، محمود جديری، امير حسن پور، مرسده احمد زاده، عليرضا نصير زاده، ژاله فروهر، جليل شريف، رضوان يوسفی، سارا محلاتی، محمد هادی جليلی، فريد مقدم، پيمان بخشی پور، عيسی برادران، شبنم علی پور، عاطفه بازرگانی، احمد صبوری، کوروش شهيدی، فرود آبکناری، شهره قاآنی، حسام زارع، محمد رضا شفاعتيان، حامد اشکانی فر، ارسلان دبيری، اسکندر فتاحی، نازنين چترچی، بهرام شفيعی،محسن غفوريان، صديق مفتح، ناهيد نورانی، هرمز غفاری سبلان، شهريارافتخاری، ژيلا بروجنی، تورج حيدری شمشکی، صفورا مهرانی، حسين دقيق همدانی، مهتاب اخترنيا، حسام حسينی، نغمه شايگان خراسانی،محسن انتظامی، کاوه مقتدر، انور ميثاقيان، شراره شجره، ابراهيم نوين، نادر فرهنگ،مسعود عبدی گلپايگانی، کوروش رفعت، جمشيد رياضی، کيوان انصاری، ناهيد مفتاحی، سام ساغريان، محسن بهرامی، بابک هاديان، بهنام هدايت نيا، علی اصغر جعفری، داريوش شفيعی، ميترا هجری، ميترا علائی، سعيد عبداللهی، فرامرز کوشی، زهرا جاسمی، دريا احمدی آملی، نگار آجودانی، حجت الله قنواتی، منيژه آذری، غلامحسين خراط پور، رضوان دانشگری، آبتين طباطبائی،رحمت دانشگر، کوروش خليفه، بهرام بهروز نيا، رضا غفوری ابيانه، اختر قوام زاده، کيميا رضوانی، سيمين پور ناصح، بابک صوفی، قدرت شهبازی، فربد زرين خامه، هدی يزدانی خوئی، محمد کاظم حق نواز، نازيلا بيان، منوچهر اسکندری، هاشم هراتی، نادر آتش، بهنام شفقيان، شهره شريعت نائينی، ساسان ملکی، احمدرضا نژاد حسينيان، مهرانسوادکوهی، زاگروس سکوهی، ثريا شجره، آرش شاه آبادی، رضا خادم رمزی، رسول فدائی، اسفنديار حسن زاده، طوبی تراب پور، فرنوش حسينی، حسين دربندی، محمد صادق بردسيری، پوران نحوی، سيمين قربانی، کوشا عظيمی فر، فاطمه هدايتی، ابوالفضل عزيزی، فريدون مدائن، مريم مفخم، روزبه عباسی دوانی، پويا شميرانی، شراره ايرانی، فخری پرويزی، مرتضی زارع، محمد صادق صدر نژاد، سعيد شکوهی، بهارک چوپانزاده، مهران متين،کامران اسفندياری، اختر ناهيدی، سپهر قناد، شهرام مؤمنی، همايون به نژاد، بهمن احصائی، محسن فريد، شهاب ميرفخرائی، کياوش بيژنی، فردين قراچه داغی، آرمين خلعتبری، سعيد خوش بهار، يدلله محسن زاده، طاووس زغيم، ياسر سلحشور، داوود رستميان، شراره فخرائی، هدايت الله محمد زاده، مريم توسلی، سهراب دريائی، يدالله کوثری، شعله رحمتيان، ايمان شمسائی، شادی طرفه، شعله زند، محمود عليزاده، مهران درگاهی، سهراب ترابی، حسن مهربان لاری، شيرين مطهری، توکل بيگلو، برزو مصباحی، ژيلا باباپور، حميد رضا نجمی، حسين سينائی، رزا اقبال، فروزا درخشش، ميترا آرام، ثريا صفاری، مرتضی سياوشی، ساناز لاريجانی، شهره شفائيان، کاميار راد،لادن محمودی اردبيلی، سهيل تفرشی، فرامرز قاسمی، فريبا جهانی نسب، شهزاد کيا، فرشته تجليل، بهمن سحرآبادی، مونيکا ساسانی، اسفنديار معينی اراکی، رامش خداياری، سروش محبی،طوبی عبقری، رضا بلبل صفت، مراد تقی زاده، مرتضی قربانعلی زاده، حسين درگاهی، آرش کوثری خمسه، کوثربسطامی، ساسان ضيائی، جلال باقری، اختر شجاعی، نرگس هرندی، رضا رضائی نژاد، بهار زمانی، کتايون ايمن، زيبا کاظم زاده، آذر جهانشاهی، رحمت نقوی، شعله ايمانی، پوران ناجی، هرمز منفرد، حسام شريعت، داوود هاشمی، مصطفی اختری، زويا آموزگار، نگين گل افشانی، زهرا غفرانی، دلارام شهشهانی، فرشته سرحدی زاده، حميد کبيری، شعله جمشيدی، احسان ياوريان، مليحه کاخساز، فريد حکمتی کاشی، نازنين دانشيان، فرنوش جعفر زاده، سيروس حکيم زاده، رسول بالنده، عرفان بهمنش، جواد شکيبائی، بهزاد ديهيمی، شيما غريبانی، سودابه جواهريان، طاهر رجائی، غزل درگاهی، نازنين حجازی، کاظم نيک مرام، ميترا مرتضائی، بهار ناظری، قدرت ملک زاده،داريوش رستگار، رضا کاميابی فرد، جليل سمندر، جهانبخش غيور، همايون اعلامی، حکمت پروانه، منيره وثوقی، سيما قبادی، سارا آريان، آنيتا فروردين، جهانگير بهتاش، محسن عليشاهی، مصطفی حسين آقائی، اسفنديار قشقائی،ميترا گرگين، احد پور رضا، بيژن ربيعی، ستاره وفا، محسن اسپهبد، نسيم حاجی طاهری، کبری بختياری نژاد، سياوش کتيبه، نيما تاجمير رياحی،نرگس اخترزاده تبريزی، ايران روشن زاده، امير دولتی چهارسوقی، مزدک باباچاهی، پوران جعفری، ناصر محمد پور، مهردخت خورشيدی، محسن رهنورد، يعقوب حسين نژاد، قاسم رفيعی، شکوفه بازرگانی، مهتاب آخوندی، نازنين شريف، نيکتن قدسی، ثريا بنی صدر، توکل هاشميان، سميرا صانعی، عباس تبريزی، نوشين عبداللهی، بهنام بهاری، نادر رهگذر،ستاره صديق لاهيجی، رضا سرابی، نسرين ترابی، مسعود سهيلی، مازيار بخارائی، ميترا دوامی، گلناز حامدی، بابک اقدسی، سوسن سپهری، کوروش شاهين، دريا دادمان، سارا ارحام صدر، مسعود حليم، ابراهيم جلالی، رويا مفتاحی، سيما فرهادپور، شهريار پور گلزار، محسن واريانی، ميترا دولو قاجار، کامرواافتخاری، بابک خوئی، سهراب فاضل، سکينه رشيد پور، جمشيد شباهنگ، فرزانه رستگاری، اسفنديار مسافر، فرهاد غفرانی، ساسان فروغی، جليل آقاميری، شهاب رادان، فريدون اشکوری، رضا توکلی خواه، سارا حبيبی، شمس الدين سالاری، نورالدين جبل عاملی، خسرو کلانتری، گويا توحيدی، هاشم دولتی، سيمين قاسمی، عاطفه سياهپوش، پويا عرب، سودابه بهبهانی، الياس خطيبی، رسول صفری، رضا شاهچراقی، شکوه مشکين قلم، لاله آل آقا، رضوان آگاهی، شهره رياحی، نسيم رؤيائی،مهدی حسين زاده،محمد باقر غلامی، رضوان پرتوی، بتول شهسواری، کاميار باقر زاده، شهرزاد سپهری، منوچهر حشمتی، سهيل کرمی، فرشته سائلی، حسين علی تابش، کوروش گل نظر، نازنين طائبی، ماهرخ دليری، جلال سيامی، کوروس سلامتيان، فريبا حقيقی، عباس کنعانی، شهرام توانا، امير همائی، علی اکبر جم زاد، غلامحسين غريبی، فرزاد حسن زاده، زيبا سهيلی، محسن دانشمند، قربان ميرباقری، آزيتا حاجبی اصفهانی، رحمت واعظ زاده، پريوش معصومی، گلی ازغندی،مهوش گرجی، ابراهيم رهسپار، آرش فرج زاده،حبيب سليمی، سهيلا فدائی محمره، مقصود پوربيگ، محمد علی غلامپور، سعيد حکيم جوادی، شعله علامت ساز، نگار زعفرانی، تورج تابان، پروين مقدم مراغه ای، سيروس حق شناس، نيما گلپايگانی، محمد باوی،زری خوشدل جوان، حامد باقرزاده، قدرت الله شاکری، مهين جديدی، مژگان اخوان بيطرف، بيژن صالحی، پريوش دينی، مسعود منفرد زاده، فريدحمزوی، فرهاد کريمی، نازی ضرابی زاده، علی رادی، زيبا صدرالاشراف، شمسی ناظم زاده، آرش سلامی، اختر پرتوی،رکسانا جلالی قندهاری، تورج اعتمادی، مهتاب سهراب پور، جمال مير هادی، بابک شيرازی فر، رضا اختياری، سام ضابطيان، سيما ضابطيان، معصومه اشرف زاده، جعفر اسحاقی، کاوه قربانی، سينا سامع، محرم صبوری،فرزانه جلال زاده، منيره صبوری جهرمی، برزو فرهانيه، سروش الهيان، هومن مظفری، نازی اميری دوان، سميرا پورحيدری، صمد محرمی، کاظم افراشته، رقيه ماشاءالله زاده، فتانه قلی پور، سميرا مهرجو، بهروز اردبيل چی، آرش محسن اردبيلی، مينا سلحشور، گلوريا پورعبدالله، سميرا بيگلری، زری شاهسوندی، احمد معروفی، شيما جوادی، مهدی يوسفی، سعيد نو جوان، کرامت صوفی، احسان نگهبان، لادن قاسم آبادی، مرتضی اجلالی، آوا مدنی پور، رفعت پيمان، اکبر شهرياری، سالار نبوی، پرهام پويان، مهرانا سعيديان، نيکو رخ صفت، نسيم ظهور، چنگيز شاهرودی، رحيم ديدار، نصرت مظاهری پور، عمران کاظمی رودسری، محمد مهدی جاهد، جاويد مجلسی، فردوس يغمائی، منصور کعبی پور، محمد رضا فروهر، آررات اسکندريان، هدايت معتمدی، کيارش عدل، کيوان نايبی، شعله آرمند، مهيندخت شاهرخی، کريم الياس زاده،بتول نصيری، امرالله اکرامی، توفيق نوذری،نيره اشتری، کوروس نعمتی، پريسا ساعد، سپهر ناظر، پوريا عطری، تورج مودت، ژاله برهمن، اکرم صادقی، نيره عياری، فرهاد مهرپرور، سوزان شمس، آرام نجفی، کاظم بنی لوحی، فردوس کشکولی، فؤاد يزدان خواه، رحيم مختار زاده، کاوه مهابادی، مليحه فردوسی پور، سيامک عبائی خراسانی، برهان اطلس، روزبه بنی اسدی، عليرضا خزائی، قاسم دامنگير، عسل آهنگران، مريم شکرچيان، مرتضی اسلاميه، هومن عباسيان، ستاره اصلی، کمال جاهد،وحيد حقی، کتايون رئوف، رامبد اختری، بيژن گلوی، آتوسا مرندی،سعيد غلاميان،ابراهيم ترابيان، منيره کاوندی، احمد رضا پيروزان، ونداد محمدی نائينی، نگين رحيمی عراقی، ميترا مشفق، داوود بابائی، مازيار قدومی، محمد رضا موحد، ساسان ياسائی، پرويز آذر چهر، هرمز هوشمند، کيوان ارض پيما، سپهر راهوار، ساحل ورداسبی، نگار بابائی، مرسده خرسندی، رضا عيسی بيگلو، محسن فضيلت کلام، رامين مولائی، مليحه اسدی، وحيد آقا زاده، راضيه جلاليان، نازنين قوامی، خوانساری، ثريا اعلامی، فرزاد زاهدی،کيومرث عادلی، گلرخ شاهنده، ژاله صفار زاده، سيما تربناک، عمران صبحی، سيما حاجی ولی زاده، سهيلا دستمالچی، محمد حسن مشتاقی، سياوش احمدی لنگرودی، تورج عادلی، فريد فرزانه، نقی غضنفر پور، محمد تقی کابلی، نادر پور کاظمی، ميلاد ملايری، محبوبه محمدی گرگانی، غزاله خادم الشريعه، مژگان آرتابای، حميد يونسی، پوريا شانجانی، ولی همايونی، رضا سبحان اللهی، کيوان عفيف،شکوفه زرين، طاووس گلابدره، شهره فرخزاد، بابک کفعمی، الناز مراغه چی، نويد نوژن، ارسلان سيستانی نژاد، آيدين سماکار، علی علمدار، دانيال نياکان، پرديس بهبودی، شهربانو ناجی، سعيد برگشادی، سيامک قوتی، فيروزه علامه زاده، شراره شفتی، مسعود گرامی، رسول ضرابی زاده، برهان خلج، عبدی آزاد، مسعود ليائی، احمد مبين، شاهين خاتمی، مصطفی مسرت، سهراب اسکندری، شمسی گيلانی، صادق اوحدی، سجاد برهمن، منظر رفيعی، عباس طلاکوب، نسرين آزاده، نگار علی آبادی، اردوان سحابی، محمد نجف زاده، نويد فاتحی، فرج صاحب ايمانی، وحيد کريمی نيا، رزان قزوينی، کاوه رستمی، سپيده مير محمد صادقی، بهرام صابری، سعيد عسگری، واهيک کاوسيان، قاسم قنبريان، آذرنوش آذرچهر، فريبا منتقمی، بهروز واحدی، سيف الله امير ارجمند، کمال زنديان، امير مرادی، ميترا خادم باشی، حميد رشيديان، فرخ حسين زاده، عابد شفقت، محمد حسن شيری، کياوش زيدآبادی، رها آبدانان، ناهيد مير صادقی، حميد بردبار، هومن سلطان زاده، آزاد نظرگاهی، رامين جواهريان، غفور شيروانی تبار، بهروز ارانی، سپيده يارشاطر، علی قربان زاده، عفت خليلی، سهيل کاوندی، شجاع کاکاوند، افسانه زاکانی، پويا مغازه، حميد قلی زاده، سليم دهقان پور، نامی منصور، پشنگ دورعلی، قدرت نصير، روزبه ابريشمچی، محمد غيبی، کاظم اسفرجانی، محمد صادق آغاجري، مهدی علائی آستانه، شروين شکوهی فر،نيما فاطمی تبار، شاهرخ کاظمينی، رؤيا اميدوار يزدی، داوود رضوی، شيوا خاتم، بهمن کشميری، ماهرخ عرفانی، امير حسين گل وردی، رحمت نشاط، دلارام مولوی، مجتبی سنائی، شهريار اصولی، پيمان محمديان، نقی ملکی، حبيب محرم نژاد،سيامک پيغامی، نگين صابريان، فربد کاظميان، ناصر لادن، قدرت کريميان، مهرداد طوسی، سارا چهره نگار، محمود بطائی، نيلوفر ارجمندی، بهزاد رسولی، کتايون صفا کيش، دريا گلسرخی، محمد صادق کسمائی، حسين احمدی جوزدانی، هما علوی، نيکو صادق وزيری، حميد نبی نجات، اردلان همائی، فاطمه مکارم، محمود فريور، سجاد نوری، مجيد شاه بختي، صابر اردلان، کيان افخمی، توران کاووسی، بهزاد مشکاتی، مينو صدر بلاغی، فيروز اعرابی، ارس مهذب، لاله کيوان، آرش آريانژاد، مسيح امجدی، فريدون خلفی، رؤيا شيرودی، حاتم موسوی لاری، مزدک نصيريان، شيده مرصلی،حشمت کيا رستمی، افسانه نرگسی، محمد مهدی محقق، بهزاد درخشان، سکينه شفيق، افشين عنبرچيان، نزهت خديوی، اميد تندگويان، ژيلا فکوهی، صدرا صلحدوست، نرگس زندی، محبوبه قجر، بهروز وکيلی، روزبه علی محمدی، مرجان چاوشی، فرشته طحانی، خاطره مجيدی، کاظم برادري، عباس فائز پور، فتاح حوريان، محمود مصطفوی، شاهين قنواتی، سيما ايلاقی، داريا محسن پور، حميد محمد پور، صنوبر نيری، اميد ديلمی، رخساره فيض، شکوفه گويا، مهدی قاسمی آملی، ثريا حکمتی ارسباران، قاسم شاهگلی، نغمه درانی، بهار امير عضدی، ستار عيوضی زاده، محمد صادق جلودار، بابک شهبازی، ابراهيم محفوظی، رامين داداش پور، سينا مشتاقی، نادر شيرزاد، بهزاد اشتهاردی،احمد رضا خليق، سارا صفائيان، شهربانو شيرازی اصل، روزبه برزين، محمد نوريان اعلائی، سحر پناهيان، محمد علی ابتکار، مجيد عادلخواه، اختر کيانيان، کتايون پور ميرزائی، اردشير شهبازيان، فرزين فخری،محمد رضا مدبر، نادر عرشيان، آزيتا امير احمدی، کريم ميرزا پور، محسن رشاد، تيمور کرامتی بسطامی، رها کيانی، الهه شاه آبادی، سعيد گلزار، مريم سليمی، ستاره فرهودی، حسام الهياری، عبدالله دادور، شاهين شريعت، افسانه هدايت، الهام خسروی، فريدون کلامی، کاظم ويسی، ابراهيم امانتی، غلامحسين نوفرستی، سيمين خوشابی، قادر پيرخضری، سيامک پروين، نصرت صهبا، اسد سلطانی، شوکت مراديان، اقبال مدانلو، بهرام احسانی راد، شعله صلواتی، پويا کياوش، کاظم ثقفی، عباس آصف، رحمان رعدی، بزرگمهر سميع نژاد، احمد گازرانی، ناهيد مردوخ، محمد علی برين، نسرين صفر زاده، مهين قادری، رضا علی پور، محمد روحی، کوروس آذری، شهرام طبری، برزو شکری، فرشيد بيانی، عطاء فرخی، فريبرز عطار پور، عزيز کلامی، سيامک رالا، اردوان بوکانی، احمد نصرالله بيگی، فرشيد رزاقی، احمد تيمور زاده، ساسان اسماعيلی، عبدالله رحمان پناه، محمد شکری، حامد شعبانی، حميد بسيم، محمد رضا يادگار، سهيلا منصوران، شهين نيکو روان، پارسا حميدی، بهزاد معينی، سيما صالحی،محترم فيال، رفعت منوچهری، گلناز خوارزمی، مزدا جمالی، هرمز خرداديان، افشين مهربان.

هیچ نظری موجود نیست: