۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

فراخوان برای اعتراض به تجاوز به ایران و تحریم مردم میهنمان


فراخوان برای اعتراض به تجاوز به ایران و تحریم مردم میهنمان
تحریم و گرسنگی دادن به مردم ایران یک جنایت ضد بشری است

هموطنان عزیز!
کنگره آمریکا به یک اقدام غیر قانونی و از بالای سر شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر ضد یک کشور عضو این سازمان که دارای همه حقوق مساوی با سایر دول جهان، اعم از کوچک و بزرگ، مترقی و ارتجاعی، سیاه و سفید است، دست زده است. دولت اوباما این گرگ در لباس میش، می خواهد این اقدام روشن غیر قانونی خویش را، در مورد تحریم نفت ایران، تحریم مناسبات مالی با بانک مرکزی ایران، ممانعت از ارسال دارو و غذا به ایران و... را به سایر دول جهان نیز، با قلدری تحمیل کند. این اقدام نه تنها زورگویانه و غیر قانونی و در تناقض کامل با روح منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد، بلکه یک جنایت ضد بشری است و با نیت شوم و ضد انسانی صورت می گیرد و می خواهد از کشور ما ایران، به بهانه مبارزه با بمب اتمی موهومی ایران و جعلیات سازمانهای جاسوسی اسرائیل و آمریکا، و با مخفی کردن خود در پشت جنایات رژیم جمهوری اسلامی، یک عراق و نوار غزه دوم بسازد. آمریکا که به عنوان پلیس جهان، بر صحنه آمده است، می خواهد سیاست سلطه جویانه و استیلاگرانه خویش را به ملتهای جهان تحمیل کند. آنها می خواهند نسلهای آتی ایران را از دست یابی به فنآوری هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، برای وابسته کردن ایران بخود، محروم کنند. آنها کشور ما را جنگ افروزانه و بر خلاف موازین جهانی به جنگ و نابودی تهدید می کنند. سیاست جنگ افروزانه غارتگران جهانی مورد نفرت مردم ایران است و پاسخ این جنایتکاران را با مقاومت سرسختانه خویش خواهد داد. ایران جمهوری اسلامی نیست. ایران ماندگار، پایدار، بالنده بوده و جمهوری اسلامی مانند همه رژیمهای دیگری که در ایران در عرض قرنهای گذشته بر سر کار آمده اند، ناپایدار، رفتنی و میرنده هستند. بر هر ایرانی میهندوستی است که از وطنش دفاع کند و در مقابل قلدری سلطه گران جهانی ایستادگی نماید. بهمین جهت در روز شنبه 4 فوریه 2011 ساعت 13، در میدان اشتاخوس در مونیخ ما:
ایرانیان در تبعید در مونیخ،
سازمان ایرانیان دموکرات و
جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی ایران در مونیخ
همراه با نیروهای مترقی آلمانی و خارجی بر ضد این تحریکات دست به نمایش اعتراضی می زنیم. از شما هموطنان عزیز دعوت می کنیم برای همدردی با مردم میهن ما، در این نمایشات اعتراضی شرکت کنید. شرکت وسیع شما به نشست سرکردگان جنگ طلبی در مونیخ نشان می دهد که بلعیدن ایران لقمه ای است که در گلوی آنها گیر می کند. ایران و ایرانی ماندنی و رژیمها رفتنی هستند.

جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی ایران در مونیخ
31/01/2012

آدرس تماس: bijan.n79@gmail.com

جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی علیه ایران jenhezedetajavoz.blogspot.com

هیچ نظری موجود نیست: