۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

بيانيه حزب کار ايران(توفان); تحريمهای غير قانونی عليه ايران يک اقدام جنايتکارانه ضد بشری و جنگ افروزانه است


برکرفته از سایت اعتراض


بيانيه حزب کار ايران(توفان); تحريمهای غير قانونی عليه ايران يک اقدام جنايتکارانه ضد بشری و جنگ افروزانه است
پيرامون تحريمهای غير قانونی عليه ايران که يک اقدام جنايتکارانه ضد بشری و جنگ افروزانه است
روز دوشنبه 23/01/2012 وزرای خارجه اتحاديه امپرياليستی اروپا در بروکسل، تصميم گرفتند محاصره اقتصادی ايران را با تحريم بانک مرکزی ايران و مسدود کردن دارائيهای مردم ميهن ما گسترش دهند. از اول ماه ژوئيه اين تحريمها با جلوگيری از واردات نفت ايران به اروپا تکميل می گردد تا کمر اقتصاد ايران را بشکند.
تحريم اقتصادی ايران و گرسنگی دادن به مردم ميهن ما يک اقدام غير قانونی و جنايت عليه بشريت است. امپرياليستها می خواهند با ايجاد يک عراق و نوار غزه دوم، نيت شوم، غارتگرانه و سلطه جويانه خويش را به ايران و به همه ممالک "مزاحم" تحميل کنند. مجازات ايران بايد درسی برای همه ممالک غير متعهد و تمام کسانی باشد که به امپرياليستها مسلوب الاراده، تمکين نمی کنند
اگر در گذشته اين جنايتهای ضد بشری را با قطعنامه های غيرقانونی شورای امنيت توجيه می کردند، در مورد تحريمهای اخير حتی مجوز شورای امنيت سازمان ملل نيز وجود ندارد و دسيسه مشتی غارتگر جهانی بر ضد يک کشور عضو سازمان ملل متحد و عملا ضد منشور ملل متحد است. تحريمهای اروپا و آمريکا فاقد هرگونه مبنای حقوقی بين المللی است. امپرياليست آمريکا تصميم کنگره آمريکا را به همه ممالک جهان تحميل می کند و قانون خودش را قانون جهان جا می زند. همين اقدام غيرقانونی و زورگويانه نشانه ماهيت عميق استيلاگرانه، زورگويانه و مستبدانه امپرياليست آمريکاست.
در حاليکه وزير امور خارجه روسيه آقای سرگی لاوروف Sergej Lawrow "اقدامات يکجانبه را بی فايده دانست" و اضافه کرد که دليلی ندارد بيش از تصميمات مشترک در شورای امنيت سازمان ملل، اقداماتی ديگری نيز انجام پذيرد، معاون وزير امور خارجه دولت تجاوزگر و نژادپرست اسرائيل، آقای دانی آيالون Danny Ajalon در يک مصاحبه مطبوعاتی در راديو اسرائيل مدعی شد: "اين تحريمها خطر جنگ را کاهش داده است". خانم کاترين اشتورن Catherine Ashton مسئول امور خارجی اتحاديه اروپا و آقای کارل بيلت Carl Bildt وزير امور خارجه سوئد، بعد از اينکه به تصميمات جنگ افروزانه و تهديد آميز خويش پايان دادند، مدعی شدند که اساس کار ما توسل به ديپلماسی و مذاکره است.!!
دروغهای امپرياليستها در مورد حق قانونی و مسلم ايران در غنی سازی اورانيوم، که انحصار کنسرنها درتوليد انرژی هسته ای را درهم می شکند، بسيار روشن است. آنها مرتب در يک جنگ روانی فريبکارانه، از بمب اتمی موهومی ايران که کوچکترين مدرک و سندی پيرامون موجوديت آن تا کنون ارائه نداده اند، سخن می رانند. گيدو وسترولهGuido Westerwelle وزير امور خارجه آلمان با بی شرمی مدعی می شود: "ما نمی توانيم بپذيريم که ايران به بمب اتمی دست پيدا کند" اين "تنها يک مسئله امنيتی برای منطقه نيست بلکه امنيت همه دنيا را برهم می زند". توجه کنيد! بمب اتمی موهومی ايران، امنيت همه دنيا را برهم می زند، ولی صدها بمبهای اتمی مخفی و علنی اسرائيل متجاوز و اشغالگر و يا امپرياليستهای آمريکا، انگلستان و فرانسه، خطری برای امنيت جهانی نيستند. معلوم می شود بمب اتمی هم خير و شر دارد. استدلالات نمايندگان امپرياليستها در پشت بلندگوهای تبليغاتي، سبعانه و مملو از تهديد، نفرت و خون است.
تاريخِ تجاربِ تحريمهای اقتصادی تا کنون، نشان داده است، که در درجه اول مردم عادی کشور مورد غضب را قربانی خود می کند. از هم اکنون گرانی در ايران بيداد می کند و کمبود ابزار درمانی پزشکی و دارو در بازار ايران مشهود است. بيماران قلبی بشدت از اين کمبودها رنج می برند و به آنها می گويند که اين ابزار به عنوان کالاهای دو منظوره در اثر فشار غير قانونی آمريکا به شرکتهای توليد کننده و تحويل دهنده، به ايران صادر نمی شود. مرگ ميليونها ايرانی برای اوباما و همدستان ايرانی تبارش که آرزوی آمدن وی را به ايران دارند، بی اهميت است. اين اقدامات امپرياليستها، دست جمهوری اسلامی را در سرکوب مبارزان ضد امپرياليست و دموکرات باز می گذارد و به ضرر رشد مبارزه انقلابی مردم ميهن ماست. اين حساب امپرياليستها که مردم ايران در اثر گرسنگی و فقر و فلاکت به شورش دست زده و سرسپردگان امپرياليست آمريکا را در ايران بر سر کار می آورند، حسابگری ناشيانه ای است که هنوز نفهميده است، مردم ايران به ذلت سرسپردگی بيگانه تن در نخواهند داد. مردم ايران جز احساس نفرت نسبت به ايرانيان خودفروخته، جاسوس و تروريست احساس ديگری ندارند.
از اين گذشته بايد روشن کرد که مسئله امپرياليستها در ايران هرگز نابودی افسانه بمب اتمی موهومی ايران نيست. ايران کليد منطقه و گره گاه تضادهای جهان است. کنترل بر ايران کنترل بر يک منطقه مهم راهبردی در جغرافيای سياسی جهان بوده و غارت منابع بزرگ انرژی را برای ده ها سال آينده برای امپرياليست آمريکا تامين می کند. تنگه هرمز شير نفت جهان است که آنوقت با اراده امپرياليست آمريکا باز و بسته می شود. حضور آمريکا و ساير امپرياليستها در منطقه، خطری برای امنيت جهان است و امنيت مردم منطقه را تهديد می کند. مسئله بمب اتمی موهومی ايران تنها يک دروغ توجيهی برای تسلط بر منطقه است و سازش جمهوری اسلامی با امپرياليستها از ماهيت اهداف اشغالگرانه و تجاوزکارانه آنها هرگز نخواهد کاست.
حزب کار ايران(توفان) تحريمهای جنايتکارانه اقتصادی عليه ايران را بر ضد مردم ايران، يک کشتار ضد بشری ارزيابی می کند و مسئوليت مستقيم فجايعی که در ايران بروز خواهد کرد را به گردن امپرياليستها و در راسشان امپرياليست آمريکا می گذارد. حزب ما اين اقدامات را قويا جنگ افروزانه، ضد بشری و غير قانونی دانسته آنها محکوم می کند.
حزب ما بر اين نظر است که هر ايرانی ميهن پرست و بشر دوستی بايد بر ضد اين تحريمها و جنگ افروزی امپرياليستها بپا خيزد و اين اقدامات را بطور روشن با خط کشی با دشمنان مردم ايران و منطقه محکوم کند.
رژيم جمهوری اسلامی يک رژيم ارتجاعی سرمايه داری و مافيائی است که مورد نفرت اکثريت مردم ايران قرار دارد، ولی سرنگونی اين رژيم فاسد و جنايتکار وظيفه مردم ايران است و نه قوای متجاوز بيگانه که تنها و تنها منافع غارتگرانه خويش را در نظر داشته و با هدف مستعمره کردن ايران به کشور ما حمله خواهد کرد. امپرياليستها هرگز حامی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر نبوده اند. رياکاری بر پيشانی آنها نوشته است.

حزب کار ايران(توفان)
toufan@toufan.org این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
www.toufan.org
23/01/2012


هیچ نظری موجود نیست: