۱۳۹۳ مرداد ۲۰, دوشنبه

پیام شرکت کنندگان در یازدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران پیرامون حملات اخیر ارتش اسرائیل به نوارغزهپیام شرکت کنندگان در یازدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران پیرامون حملات اخیر ارتش اسرائیل به نوارغزه


سه‌شنبه  ۷ مرداد ۱٣۹٣ -  ۲۹ ژوئيه ۲۰۱۴
در این روزها که ما در جلسه کنگره حضور داریم، اخبار مربوط به حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه و کشتار مردم بی‌دفاع را دنبال می‌کنیم. اخبار حاکی از بمباران بیشرمانه مناطق مسکونی مردم، اماکن عمومی و حتی بیمارستان ها و کشته و زخمی شدن صدها تن از مردم عادی فلسطین که بخش عمده آنان زنان و کودکان بیدفاع هستند.
شنیدن اخبار این جنایات عمیقا اجلاس را متاثر کرده است. ما انزجار خود از این همه قساوت، جنایت و نقض آشکار حقوق بشر از سوی دولت اسرائیل را اعلام کرده و آن را به شدت محکوم می کنیم.
ما با قربانیان تجاوزات سالیان دراز حکومت‌های اسرائیل، و بویژه حملات اخیر ارتش اسرائیل به نوار غزه ابراز همدردی کرده و این اعمال را نمونه جنایت علیه بشریت می دانیم.
ما خواهان پایان دادن فوری به این تجاوزات و توقف کشتار مردم هستیم. همچنین خواستار تشکیل کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل هستیم تا پیرامون حمله اسرائیل به نوارغزه و کشتار صدها تن تحقیق کرده و مسئولین این جنایات رامعرفی کند.

شرکت کنندگان در یازدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
تیر ۱٣۹٣ - ژوئیه ۲۰۱۴هیچ نظری موجود نیست: