۱۳۹۳ مرداد ۲۰, دوشنبه

اختلاف نظر میان سلطه سیاسی و نظامی، پس از افشای سناریوی وحشت، ا که در صورت اشغال غزه در انتظار اسرائیل خواهد بود

اختلاف نظر میان سلطه سیاسی و نظامی، پس از افشای سناریوی وحشت، ا
که در صورت اشغال غزه در انتظار اسرائیل خواهد بود


ترجمه: احمد مزارعی ، هفتم آگست 2014

انتشار محتوای سیاسی امنیتی جلسه محدود وزرا در مورد سناریو وحشتی که درصورت اشغال غزه در انتظار اسرائیل خواهد بود ، موجب توفان شدیدی از تبادل اتهامات درسطح مسئولان سیاسی و نظامی گردید که چنان تصمیماتی را اتخاذ کرده اند.

ا رتش، سناریو وحشتی را عرضه نمود که در صورت اشغال غزه، در انتظار اسرائیل خواهد بود
هنوز جنگ غزه پایان نیافته که درگیری میان مسئولان سیاسی و نظامی اسرائیل در افق نمایان شده است ، آنچنان درگیری که فرمانده ستاد ارتش اسرائیل ،بنی گانتز را وادار نمود که به رابطه میان دو سلطه سیاسی ونظامی پرداخته ، واینکه رابطه میان این دو باید از مسلمات باشد و از طرفی کاملا رابطه میان انها باید واضح وروشن باشد.
گانتز اظهار داشت : " باید بطور دائم بیاد داشته باشیم که ما نظامیان تابع تصمیمات سیاسی هستیم که سطح عملکرد نظامی را توجیه میکند وما آن تصمیمات را بصورت عملیات نظامی به اجرا در میآوریم"
این اظهارات گانتز هنگامی مطرح شد که محتویات جلسه محدود وزرای امنیتی و سیاسی به بیرون جلسات راه یافت ، مبنی بر اینکه درصورت حمله به غزه ، اسرائیل دچار یک سناریو وحشت خواهد شد ، از این نظر وزرای حاضر در جلسه انتقاداتی را به فرماندهان عالی ارتش و افسران وارد کردند.
فضای جلسه مذکور به علت طرح سناریو وحشت ، به گفته وزرای شرکت کننده مملو از ترس و وحشت بود، زیرا در انجا طرح ارتش مبنی بر بهائی که اسرائیل برای شرکت در اشغال غزه باید بپردازد ، به شکل زیر ارائه شد :
1 - اشغال غزه اتفاقیه های صلح میان مصر و اردن را در معرض خطر قرار خواهد داد .
2 - در نتیجه جنگ هزاران فلسطینی کشته خواهند شد که اکثر آنان را بیگناهان تشکیل خواهند داد.
3 - جمع آوری اسلحه و ازمیان بردن نیروهای مقاومت پنج سال بطول خواهد انجامید.
4 - صدها نفر از افراد ارتش اسرائیل در جریان جنگ و پس از آن به قتل خواهند رسید
5 - سربازان زیادی کروگان گرفته خواهند شد و اجساد سربازان زیادی نیز بدست حماس خواهد افتاد
6 - مبلغ سه ملیارد دلار مخارج مستقیم جنگ خواهد بود ( مخارج غیر مستقیم و دراز مدت هر جنگی بسیار بیشتر از خرج مستقیم آن خواهد بود)
در پایان گزارش مذکور، ناتانیاهو از جمع وزرای موجود در جلسه سئوال میکند که چه کسانی با این جنگ موافق هستند ؟ همه آنها سکوت را پیشه گرفته و کسی پاسخی نمیدهد.
این سناریو وحشت چند نفر از وزرا را وامیدارد تا سکوت را شکسته و بگویند " شعور ما این است که ارتش را از غزه بیرون بکشیم زیرا فضای غالب در میان افسران ارتش این است که آنان میخواهند صحیح وسالم به خانه هایشان یاز گردند"
هم اکنون وزیرانی هستند که خواستار تحقیق در این زمینه بوده و به باور آنان کسانی که این سناریو تاریک را انتشار داده اند بر توانائی ارتش اسرائیل در برابر حماس ضربه وارد کرده اند. درگیری و اختلافات عواقب جنگ غزه یسیار زود خود را نشان داد ، اما کشف و فهم کم وکیف آن به زمان بیشتری نیاز دارد ، در این زمینه صاحبنظران و بازرسان ویژه و کمیته های تحقیقی ورسمی باید تشکیل شود تا به اهدافی که در پس انتشار اسناد بوده ، به درستی پی برده شود

هیچ نظری موجود نیست: