۱۳۹۳ مرداد ۲۰, دوشنبهISIS Leader Abu Bakr Al Baghdadi Trained by Israeli Mossad
ISIS Leader Abu Bakr Al Baghdadi Trained by Israeli Mossad

از اسراییل هیچ بعید نیست
وقتی در باره اسراييل می نويسم برخی انتقاد میکنند که در باره داعش بنويس..
اين هم در باره بربر بزرگ منطقه و وحشی بی شرم «اسلام» ابوبکر البغادادی..
نوشته زير را برگردان میکنم تا ببنيد «مرکز دايره تروريسم اسراييل» است نه برعکس
ISIS Leader Abu Bakr Al Baghdadi Trained by Israeli Mossad, NSA Documents Reveal
رهبر داعش ابوبکر البغدادی توسط موساد آموزش ديده است – سند اداره اطلاعات آمريکا فاش شد.
By Gulf Daily News
Global Research, July 16, 2014

abu bakr al baghdadi
The former employee at US National Security Agency (NSA), Edward Snowden, has revealed that the British and American intelligence and the Mossad worked together to create the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
کارمند پيشين اداره امنيت «ان اس اِ» ادوارد اسنودن فاش کرد که انگليس، آمريکا و اداره امنيت هايش و موساد باهمکاری همديگری دولت اسلامی عراق و سوريه را بوجود آورده اند.
Snowden said intelligence services of three countries created a terrorist organisation that is able to attract all extremists of the world to one place, using a strategy called “the hornet’s nest”.
اسنودن گفت؛ سرويس های اطلاعاتی سه کشور بوجود آورنده تروئيسم سازمان يافته بوده اند که قادر بوده است افراطيون را در يکجا در جهان دورهم گرد آورد؛ اين استراتژی را «لانه زنبور سرخ» ناميده اند.
NSA documents refer to recent implementation of the hornet’s nest to protect the Zionist entity by creating religious and Islamic slogans.
سندی از اداره امنيت آمريکا که به بوجود آوردند «لانه زنبور سرخ» اشاره دارد حاکی از آن است که اينکار برای حفظ وحراست از صهيونيست ها است وهمه شعار های آن مذهبی و اسلامی است.
According to documents released by Snowden, “The only solution for the protection of the Jewish state “is to create an enemy near its borders”.
بنا بر سندی که اسنودن فاش ساخته«تنها راهکار حفظ دولت يهود اين است که دشمنانی در مرزهای آن وجود داشته باشد»
Leaks revealed that ISIS leader and cleric Abu Bakr Al Baghdadi took intensive military training for a whole year in the hands of Mossad, besides courses in theology and the art of speech.
درز اين خبر در باره رهبر مذهبی داعش ابوبکر البغدادی حاکی است که او آموزش های نظامی بسيار پيچيده ای برای مدت يکسال تمام در دست های موساد ديده است، در کنار آن کلاس های آموزش مذهبی وهنر سخنرانی را گذرانده است.
========
حالا باز هم از داعش وحشی بگوييم يا از استادانی که اين وحشی و زنجيرپاره کرده را به ميدان انداخته اند؟ يا از اميرعباس فخرآور و کسانی که همراه او با راهنمایی ريچارد پرل و مايکل لدين از سياست های اسراييل پيروی وپشتيبانی میکنند ومرتبا در جلسه های تجزيه طلبان شرکت میکنند و به تل آويو واروشليم سفر میکنند؟؟ از کسانی بگوييم که همانند اسراييل از اتمی شدن ايران دلهره دارند وبه هر ترتيب میخواهند ايران (کاری به آخوند آدم کش ووحشی ندارم) ايران در کل و در اصليت تاريخی اش مد نظر من است با وجود داعش و وحشی گری هایی از اين دست در منطقه ای چنين آشوب زده خلع سلاح شود؟؟
يا از کسانی بگويم که در جلسه های خود گرد هم می آيند تا تحريم های مورد نظر اسراييل که از طريق سناتور های کنگره آمريکا جاری شده را به تحريم های شورای امنيت وصل کنند؟
از کدامش بنويسم؟؟.

Global Research, July 16, 2014


The former employee at US National Security Agency (NSA), Edward Snowden, has revealed that the British and American intelligence and the Mossad worked together to create the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
©

هیچ نظری موجود نیست: