۱۳۹۱ فروردین ۲, چهارشنبه

موساد و سیا موافق هستند : که ایران در جستجوی ساخت سلاح اتمینیستموساد و سیا موافق هستند :
که ایران در جستجوی ساخت سلاح اتمی نیست

گاهنامۀ هنر و مبارزه
20 مارس 2012
ترجمه توسط حمید محوی Mondialisation।ca, Le 19 mars 2012RT.com

یک منبع اطلاعاتی آمریکایی در نیویورک تایمز اعلام کرد که سرویس اطلاعاتی اسرائیل، موساد و هم تاهای آمریکائیشان متقاعد شده اند که هیچ مدرکی که دال بر برنامۀ هسته ای نظامی تهران برای ساخت سلاح اتمی باشد، وجود ندارد.
یک مأمور اطلاعاتی رده بالای سرئیس های اطلاعاتی آمریکا به روزنامه گفت «موساد در رابطه با برنامۀ سلاح هسته ای ایران با ایالات متحده اختلاف نظری ندارد» و در دایرۀ اطلاعاتی آمریکا، اعتقاد بر این است که ایران برنامۀ هسته ای نظامی خود را در چند سال پیش از این متوقف کرده است. مأمور اطلاعاتی اضافه کرد: «در این مورد بحث و جدل زیادی بین دوایر اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل وجود ندارد.»
با این وجود چنین نظریه ای در تقابل کامل با مطالبی است که سیاست مداران اسرائیلی دائما روی ضرورت آن پافشاری می کنند، یعنی ضرورت بمباران فوری روی مراکز هسته ای ایران برای پیش گیری از تحولات و تهدید عینی علیه دولت یهودی.
تحولات اطلاعاتی موجود کلید معمای جنگ یا صلح با ایران است. آژانس های متعدد اطلاعاتی آمریکا از سال ها پیش در جستجوی این موضوع بودند، و تلاش کردند تا نشانه ای که دال بر وجود کلاهک اتمی و موشک برای حمل باشد پیدا کنند. از تمام این تلاش ها، ببینیم نتیجۀ کار چه بوده است : برنامۀ در 9 سال پیش از این در سال 2003 خاتمه یافته است.
امروز، محتوای گزارشات دربارۀ ایران هیچ تغییری نکرده است. یک افسر اطلاعاتی دیگر به نیویورک تایمز گفته است که «ایران هدف مشکلترین عملیات جاسوسی است، حتی از کرۀ شمالی هم مشکل تر است». توضیح ساده است : ایالات متحده مأموران زیادی برای بررسی اطلاعات در اختیار ندارند. برخی گزارشات قید کرده اند که ایالات متحده از گیرنده هایی که در نزدیکی تولید هسته ای کار گذاشته برای تحلیل وضعیت استفاده می کند.
ولی اگر چه دوایر اطلاعاتی اعتراف کرده اند که ایران خیلی دور از سلاح هسته ای است، با این وجود تحریمات علیه این کشور ادامه دارد.
ایران روی ویژگی صلح آمیز برنامۀ هسته ای اش پا فشاری می کند و اطمینان داده است که به هیچ بهانه ای این موضع را ترک نخواهد کرد.

هیچ نظری موجود نیست: