۱۳۹۰ اسفند ۲۴, چهارشنبه

دستگيری افسران و مأموران امنيتی فرانسه در شهر حمص سوريهدستگيری افسران و مأموران امنيتی فرانسه در شهر حمص سوريه


گزارش تلويزيون رسمی فرانسه بطور غيرمستقيم به اين دستگيری اعتراف کرده است
دولت فرانسه از ابتدای ناآرامی‌های سوريه، به جنگی مخفيانه عليه سوريه دست زد। براين اساس گردان‌های متعددی از «وهابی»ها را سازماندهی کرد و تجهيزاتی را در اختيار آن‌ها قرار داد که از طريق ماهواره‌های فضايی هدايت و کنترل می‌شود। اين سازماندهی و آموزش نيروهای سلفی به وسيله دولت فرانسه باعث کشته شدن بيش از ۳۰۰۰ نفر از اعضای ارتش سوريه و ۱۵۰۰ نفر از مردم عادی گرديد. در نبود پایبندی به تعهدات قانونی، جنگ مخفيانه‌ای که آقای سارکوزی و حکومت وی به پيش می‌برند، نقض آشکاری است که در جمهوری پنجم بر ضد ماده ۳۵ قانون اساسی انجام می‌گيرد. اين نقض کردن آشکار ماده ۳۵ قانون اساسی، جرم به حساب می‌آيد و به موجب ماده ۶۸ ديوان عالی کشور، بايد مورد تعقيب قرار بگيرد.


تارنگاشت عدالت
مطلب دريافتی
منبع: مجله الديار، چاپ لبنان
گزارشگر ويژه «حقيقت»: مازن ابراهيم
برگردان: احمد مزارعی
دستگيری افسران و مأموران امنيتی فرانسه در شهر حمص سوريه
گزارش تلويزيون رسمی فرانسه بطور غيرمستقيم به اين دستگيری اعتراف کرده است
دو حادثه امروز اتفاق افتاد که توجه صاحب‌نظران سياسی را به خود جلب کرد. يکی بازگشت ناگهانی سفير فرانسه به دمشق و ديگری جابه‌جا کردن صندلی نماينده فرانسه در کنفرانس «دوستان سوريه» از صف اول نشست به رديف پشت صحنه و نشستن نماينده امارات به جای آن بود. قابل توجه است که کشورهای غربی در اقدامی کينه‌توزانه و به يک‌باره سفرای خود را از سوريه «فرا خواندند» تا از سوريه زهر چشم بگيرند.

منابع فرانسوی نزديک به وزارت امور خارجه فرانسه بر اين باورند که دو حادثه مذکور، ارتباط مستقيمی با بازداشت ۱۰ افسر و مأمور اطلاعاتی فرانسه (DGSE)، در محله «بابا عمرو» در غرب شهر حمص دارد که در ميان آن‌ها افسری با درجه سرهنگی نيز ديده می‌شود.

تری ميسان، محقق و روزنامه‌نگار معروف فرانسوی در تاريخ ۱۳ فوريه ۲۰۱۲ طی مصاحبه‌ای با تلويزيون روسيه، به شرح اين موضوع پرداخت و سپس ماجرا را در سايت خود به نام «شبکه ولتر» قرار داد. براساس گزارش تری ميسان، در جريان حمله سربازان دولتی به پايگاه اصلی تروريست‌ها در شهر حمص، ۱۵۰۰ نفر به اسارت نيروهای دولتی درآمدند که در ميان آن‌ها ۱۲ نفر فرانسوی ديده می‌شدند. اين ۱۲ نفر از دادن مشخصات خود به نيروهای دولت سوريه امتناع ورزيده و اصرار کردند که با آن‌ها مثل «اسرای جنگی» رفتار شود. اينان وابسته به «اداره عمومی امنيت خارجی» فرانسه بودند که در ميانشان افسری با درجه «سرهنگی» نيز ديده می‌شد. براساس نوشته تری ميسان:
«دولت فرانسه از ابتدای ناآرامی‌های سوريه، به جنگی مخفيانه عليه سوريه دست زد. براين اساس گردان‌های متعددی از «وهابی»ها را سازماندهی کرد و تجهيزاتی را در اختيار آن‌ها قرار داد که از طريق ماهواره‌های فضايی هدايت و کنترل می‌شود. اين سازماندهی و آموزش نيروهای سلفی به وسيله دولت فرانسه باعث کشته شدن بيش از ۳۰۰۰ نفر از اعضای ارتش سوريه و ۱۵۰۰ نفر از مردم عادی گرديد.»

تری ميسان اظهار داشت که دولت فرانسه خواستار آن شده که روسيه برای آزادی اسيران فرانسوی ميانجی‌گری کند. وی افزود:
«بايد نسبت به گزارش‌هايی که از طرف روزنامه‌نگاران فرانسوی ارسال می‌شود شک کرد. آنان گزارش‌هايی را در مورد شهر حمص ارسال کرده اند که باور آن مشکل است. اکنون يک هفته است که پايگاه تروريست‌ها به دست نيروهای دولتی افتاده و تنها می‌تواند زدوخوردهای پراکنده‌ای وجود داشته باشد. اما خبرنگاران فرانسوی سناريوهای خيالی برای خود اختراع می‌کنند و بدين وسيله بر روی حقيقت پرده ساتری می‌کشند. البته اين هياهو می‌تواند فرصتی را برای آلن ژوپه فراهم کند تا محرمانه برای آزادی اسيران فرانسوی مذاکره کند و افکار عمومی متوجه نشود.»

تری ميسان سپس چنين ادامه می‌دهد: «در نبود پایبندی به تعهدات قانونی، جنگ مخفيانه‌ای که آقای سارکوزی و حکومت وی به پيش می‌برند، نقض آشکاری است که در جمهوری پنجم بر ضد ماده ۳۵ قانون اساسی انجام می‌گيرد. اين نقض کردن آشکار ماده ۳۵ قانون اساسی، جرم به حساب می‌آيد و به موجب ماده ۶۸ ديوان عالی کشور، بايد مورد تعقيب قرار بگيرد.»

هیچ نظری موجود نیست: