۱۳۹۰ آبان ۱۱, چهارشنبه

سیاست کنونی آمریکا در قبال ایران، ناگزیر به جنگ منتهی خواهد شد


سیاست کنونی آمریکا در قبال ایران، ناگزیر به جنگ منتهی خواهد شد
تونی کارتالوچی (Tony Cartalucci)
http://landdestroyer.blogspot.com/2011/10/us-policy-toward-iran-one-way-ticket-to.html
مترجم: ا. م. شیری
www.eb1384.wordpress.com/
۱۰ آبان ۱۳۹۰
«تحلیلگر “سیا” برای تشدید اوضاع ایران نقش احمق را بازی می کند».
یادآوری: برای مطالعه گزارش بنیاد بروکینگس تحت عنوان «کدام را بسوی ایران»، لطفاًَ به نشانی های مندرج در پایان مطلب حاضر* مراجعه نمائید.
سیاست کنونی آمریکا در رابطه با ایران را بمعنی واقعی کلمه، کنت پولاک(Kenneth Pollack) تنظیم می کند. مقاله او تحت عنوان «کدام را بسوی ایران؟»، که از سوی بنیاد بروکینگس در سال ۲۰۰۹ انتشار یافت، دقیقاًَ همه آن مسائلی را که در حال حاضر آمریکا در سیاستهای خود در رابطه با ایران به کار می گیرد، مطرح می سازد. از جمله آموزش، تسلیح و حمایت گروههای تروریستی طرفدار آمریکا در داخل ایران، اعمال تحریمها، تحریک به شورش، باضافه اقدامات سازمان جاسوسی آمریکا با هدف تحریک تهران برای دست زدن به اقدام نظامی.
فعلا فقط تحلیلگران رسانه ها و سیاستمداران در باره ضرورت «تعامل متقابل» و «متد چماق و شیرینی» سخن می گویند، و دیگران بر کاربست سیاستهای نابخردانه آمریکا مبنی بر ایجاد مناقشه نظامی با ایران تأکید می نمایند. در واقع، باتکاء گزارش بنیاد بروکینگس- کدام راه بسوی ایران؟- بر اجرای طرحهایی اصرار دارند که دولت آمریکا را به سوی جنگ ناگزیر سوق می دهد.
در همین آواخر کنت پولاک مقاله ای تحت عنوان «جنگ نامرئی ایران علیه ایالات متحده آمریکا» برای «دیلی بیاست»(Daily Beast) نوشت. نویسنده در این مقاله با مراجعه به خوانندگان که احتمالا مقاله «کدام را بسوی ایران؟» را خوانده اند، تأکید می کند همانطور که « توطئه تروریستی ایران» برای کشتن سفیر عربستان در آمریکا نیز نشان می دهد، این کشور در واقع با دست زدن به چنین جنگ مخفیانه علیه آمریکا، در راه غیرمنطقی و خطرناکی گام بر می دارد.
کنت پولاک، (کارشناس سابق سیا) علیرغم نظر خود مبنی جایزه نبودن تعجیل در نتیجه گیری و افزایش شواهدی که می تواند احتمال «توطئه ایران» را تأئید نکند، اتهام مضحک و پر هیاهوعلیه ایران را شبیه واقعیت می پندارد.
علاوه بر این، خلاقیت عجیب پولاک در این رابطه که چرا ایران به چنین اقدام خشنی برعلیه آمریکا دست می زند، شخصیت دو گانه آن پرسناژی را بنمایش می گذارد که خود یکی از طراحان اصلی تحریکات گوناگونی می باشد که از سوی واشینگتن علیه تهران به کار گرفته می شود.
مقاله کنت پولاک نوع تفکر تنظیم کننده مقاله «کدام راه بسوی ایران؟» را، نوع تفکر آنهایی را که با چه هدفی سند مذکور را تهیه کرده اند و همچنین، کسانی را که بشدت در آرزوی جنگ با ایران بسر می برند، برای ما روشن ما می سازد.
گزارش بنیاد بروکینگس «کدام راه بسوی ایران؟»، سال ۲۰۰۹.
برای درک درست سیاست آمریکا در قبال ایران، لازم است تنظیم کنندگان این سیاست را مورد توجه قرار داد و آنها را از دلیل تراشی ها تفکیک نمود. بنیاد بروکینگس را نخبگان شرکتهای مالی آمریکا برای خدمت به نیازهای خود تشکیل دادند. این مرکز بزرگ مطالعاتی که منافع و مصالح کمپانیهای عظیم نفتی را نمایندگی می کند، بانکها و پیمانکاران نظامی نیز به نوبه خود مورد حمایت مالی قرار می دهند. کاملا واضح است که استراتژی تنظیمی بنیاد بروکینگس در رابطه با ایران یا هر کشور دیگری، در واقع باید حاوی تدابیر ناظر بر گسترش نفوذ مالی، سیاسی و نظامی شرکتهای پشتیبان مالی آن در مقیاس جهانی باشد.
ایران کشوری است با جمعیتی بیش از هفتاد میلیون نفر، با زیرساختهای پیشرفته و ذخایر هنگفت طبیعی، از جمله، نفت و گاز طبیعی. تلاشهای نحبگان شرکتی- مالی ایالات متحده آمریکا برای سلطه بر این کشور و مردم آن، انگیزه بسیار قانع کننده ای برای شروع حمله نظامی به ایران می باشد.
درست که هزینه های میلیاردی جنگ با کشوری مثل ایران، موجب فقیر شدن توده ای مردم آمریکا خواهد گردید، اما مجتمع های صنایع نظامی سودهای نجومی از آن خواهند برد.
البته، کمپانی های بزرگی مانند هالیبرتون و بکتل که از جنگها سود می برند، پول زیادی از نابودی ایران بدست می آورند(نباید میلیاردها دلاری را که این شرکتها از جنگ عراق، از کشوری بلحاظ اراضی چهار برابر و بلحاظ جمعیتی دو برابر کوچکتر از ایران بدست آوردند، فراموش کرد).
علاوه بر نفت ایران که سود آن دو باره به جیب کمپانیهای نفتی انگلیسی- آمریکایی سرازیر خواهد شد، مصالح ژئوپلیتیک نیز عناصر جذابی برای حمله به تهران بحساب می آیند.
همه کشورها، از جمله کشور بزرگی مثل چین، به «نظم جدیدی» که شرکتهای عظیم انگلیسی- آمریکایی بر قرار خواهند کرد، وابسته خواهند شد. امروز توسعه کشورها با انرژی وابستگی کامل دارد. تسلط بر منابع انرژِی بمعنی اعمال کنترل بر توسعه همه کشورهاست.
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که ذخایر طبیعی ایالات متحده آمریکا برای رفع احتیاجات این کشور در آینده قابل پیش بینی کفایت می کند. اما لازم به گفتن است که عدم استفاده از آنها و پایان دادن آمریکا به خریدها و تأمین نفت و گاز از خارج، باعث پیدایش رقیبانی برای این کشور در تمام جبهه ها، بویژه از میان کشورهای در حال توسعه خواهد گردید. این نیز به کشورهای در حال توسعه امکان می دهد که در مقابل «دزدان مالی» (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر بنگاههای مالی بین المللی که غرب برای سلطه و استثمار بشریت ساخته است) از خود دفاع کنند.

عکس: لطفاًَ، آن را در منبع اصلی این نوشتار ببینید.
توضیح مندرج در زیرعکس: اینها فقط اسامی تعدادی از شرکتهایی هستند که بنیاد بروکینگس را مورد حمایت مالی قرار می دهند. برای مشاهده لیست کامل آنها، به صفحه ۱۹ حسابرسی سالانه بنیاد بروکینگس مراجعه کنید. بسیار جالب است که بسیاری از مدیران، نمایندگان و مدیران کل کمپانیهای مذکور علیرغم اختلاف منافع جدی، عضو شورای مدیران بنیاد بروکینگس می باشند. تحریم این کمپانیها برای کسانی که مصممانه برای پایان دادن به هژمونی نهنگان مالی مبارزه می کنند، بشدت ضروری است.
با توجه به این وضعیت، معلوم می شود که چرا کمپانیهای عظیم تأمین کننده مالی بنیاد بروکینگس از طرح پیشنهادی آن و آماده کردن آمریکا برای جنگ نزدیک با ایران حمایت می کند.
در خود گزارش که برای دایره محدودی در نظر گرفته شده، با عبارات بسیار پیچیده ای گفته می شود که رهبری ایران می تواند عصبانی بشود اما، هیچگاه بی ملاحظه عمل نخواهد کرد. در گزارش همچنین تأکید می شود که ایران فقط در بدترین شرایط از سلاح هسته ای بعنوان آخرین حربه، از جمله با در نظر گرفتن توان بازدارندگی اتمی آمریکا و حتی اسرائیل استفاده خواهد کرد. گزارش افتادن تسلیحات اتمی ایران بدست سازمانهای غیردولتی را غیرممکن می شمارد.
در گزارش تحلیلی بنگاه «رند»(Rand) نیز تأکید می شود که ایران از چند ده سال پیش تسلیحات شیمیایی در اختیار دارد و در انبارهای تحت محافظت نیروهای گارد ویژه نگهداری می کند. در همین ارتباط، متخصصان بنگاه «رند» دستیابی «تروریستها» به این انبارها را محتمل نمی شمارند.
در صفحات ۲۴ و ۲۵ گزارش بنیاد بروکینگس گفته می شود که خطر واقعی، نابودکردن تسلیحات کشتارجمعی ایران نبوده، بلکه، آن توان بازدارندگی می باشد که به ایران اجازه می دهد بدون هراس از تهاجم آمریکا، در مقابل نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه بایستد. به دیگر سخن، زمانی که کشورهای متخالف از شانس برابری برخوردار شوند، آمریکا مجبور خواهد شد تقدم منافع ویژه ایران در منطقه را بپذیرد. در گزارش بطور مکرر آمده است که تهران قصد تحریک غرب را ندارد. علاوه بر آن، آمریکا و اسرائیل برای تحریک ایران به تهاجم آشکار، بایستی تلاشهای فراوانی بکنند.
گزارش بنیاد بروکینگس حاوی یک بخش بسیار حیرت انگیزی در مورد بمباران هوایی گسترده اراضی ایران می باشد:
«...ایالات متحده آمریکا بهتر است بمنظور توجیه تجاوز نظامی، بلاواسطه در آستانه بمباران هوایی تهران از تحریک ایران بهره گیری نماید. هر قدر که پاسخ ایران تلافی جویانه و خطرناک باشد، همانقدر هم به نفع کاخ سفید خواهد بود. بی تردید، ایالات متحده آمریکا براحتی نمی تواند بدون موافقت کشورهایی که طبق قاعده آمریکایی بازی می کنند، ایران را تا چنین حدی تحریک نماید.
گسترش آهنگ اقدامات سرّی برای تغییر رژیم حاکم کنونی، تا حدود زیادی شانس موفقیت آمریکا را افزایش می دهد. در همه حال، تهران دیر یا زود در مقابل مداخلات آمریکا در امور داخلی خود، عکس العمل نشان خواهد داد و واشینگتن خواهد توانست آن را بمثابه تهاجم بی دلیل ایران معرفی نماید».
محتوای تدابیر مندرج در این بخش و همچنین، در تمام گزارش بنیاد بروکینگس که از سوی سیاستمداران پر کار و کمپانیهای عظیم مالی و بانکهای آمریکا تدوین شده است، در طول سالهای اخیر بصور نمایشگرانه مورد استفاده قرار داده می شود. این پیش از همه، در تحریمها، عملیات نظامی سرّی، تشویق به شورشهای توده ای، حمایت از گروههای تروریستی هدایت شونده(مجاهیدن خلق) و نمونه اخیر کاملا بی پایه در باره تدارک توطئه ایران برای کشتن سفیر عربستان نمود پیدا می کند. همه این اقدامات، تدابیر توجیه ناپذیر برای تجاوز هستند که می توانند به جنگ با ایران منتهی شوند.
ماهیت این حرکت گستاخانه و خودپرستانه نمایندگان کمپانیهای مالی آمریکا که از خودشیفتگی نیز رنج می برند، زندگی صدها میلیون انسان را تهدید می کند.
کنت پولاک در مقاله خود که برای «دیلی بیاست» نوشته است، خوشنودی خود را از وضعیتی که نشانه نزدیک شدن جنگ آمریکا با ایران می باشد، ابراز می دارد. در عین حال، او ضمن اینکه سعی می کند در باره نقش تعیین کننده خود در تدوین سیاستهای هدفمند برای تشویق جنگ با ایران، جنگی که طرف ایرانی به هر ترتیبی می خواهد از آن اجتناب نماید، هیچ اطلاعی به جامعه ندهد، واقعی بودن متهم کردن پر سر و صدای ایران در توطئه اخیر را تکذیب می کند.
اگر خوانندگان از این موضوع مطلع شوند، به خصلت میلیتاریستی و جنگ افروزانه او پی برده و تکذیب پر هیاهوی اتهام زنی به ایران را تلاش ناموفق نوبتی نخبگان کمپانیهای مالی آمریکا در برافروختن آتش جنگ با ایران خواهند خواند.
دقت و توجه خوانندگان به حامیان مالی بنیاد بروکینگس یک ضرورت است. این جماعت، پسران و دختران، خواهران و برادران، پدران و مادران آمریکا را به قمار گذاشته و آنها را بخاطر منافع سرمایه های کلان به جنگ می فرستند. این جماعت، آخرین پولهای مردم آمریکا را بمنظور پیشبرد جنگ، جنگی که شهروندان آمریکا در آن ذیتفع نیستند، از دستشان بیرون می کشد. این جماعت همان آدمهایی هستند که می خواهند بحساب رنجهای مردم آمریکا و ایران، ثروتهای افسانه ای بدست آورند.
این کمپانیها باید از تجارت محروم شوند. بجای بلند کردن دست دعا به سوی آسمان و یا بجای منتظر کمک از سوی دولت بی اعتبار کمپانیهای مالی آمریکا بودن، باید از همین امروز این کمپانی ها را تحریم کرد، پولهای خود را از آنها باز ستاند و این پولها را درجهت کسب و کار کوچک و متوسط که فعالیت آنها بسود مردم است، به کار انداخت.
فقط با آغاز تحریم این کمپانیها و کاهش تأثیر آنها بر زندگی روزمره مردم، می توان متوجه شد که چگونه جاه طلبی و سود این ساختارها شروع به کاهش می کند، تحولات بازگشت ناپذیری در داخل این کمپانیها روی می دهد. با از دست دادن سود، کارکنان خود آنها طرحهای استثمار قبلا تجربه شده و کسب کار و انگلی را مردود خواهند شمرد.
آمریکائیها باید از افشای این دروغ جهانی سخن بگویند، برای پایان دادن به جنگها مبارزه کنند و مهمتر از همه، با شروع به تغییر در توازان قوای موجود، به اوضاع انفجارآمیز کنونی خاتمه دهند.

دو نشانی برای مطالعه گزارش بنیاد بروکینگس
*- http://yaranema.eu/didgah_detail.php?aid=335
*- http://www.eteraaz.com/naghd/6889-kodam.html

هیچ نظری موجود نیست: