۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه


اطلاعیه
جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی علیه ایران در مونیخ
همیهنان عزیز!
با دروغها و تحریکاتی که در رسانه های گروهی امپریالیستی در جهان، علیه مردم ایران انجام می شود، مبارزه نمائیم .
رسانه های گروهی، در کشورهای امپریالیستی، کشورهائی که هرگز دلشان برای مردم میهن ما نسوخته است، مجددا تبلیغات همه جانبه ای را علیه کشور ما، ایران براه انداخته اند. بهانه این تبلیغات مسئله فعالیتهای ایران در زمینه آموزش فنآوری هسته ای و غنی سازی اورانیوم در ایران است. آنها مجددا با هیاهوهای پوچ بر سر بمب اتمی موهومی ایران که نه به بار است و نه به دار، موقعیت را پس از تجاور جنایتکارانه به لیبی و غارت آن کشور،مناسب دانسته اند، تا دوباره در شیپور جنگ و تجاوز به ایران و تشدید تحریمهای غیر قانونی و ضد بشری علیه مردم ایران بدمند. آنها بیش از 20 سال است که روزانه دست یابی ایران به بمب اتمی را در چند سال و یا چند ماه آینده پیشگوئی می کنند، ولی هنوز نتوانسته اند سندی جز دروغهای آشنا و بی پایه ارائه دهند. آژانس بین المللی انرژی هسته ای که زیر نفوذ امپریالیستهاست، خودش در اشاعه دروغ در مورد تاسیسات اتمی و کشتار سلاحهای جمعی در زمان صدام حسین نقش خائنانه ای بازی کرد. آنها دانشمندان عراقی را شناسائی کردند تا توسط تروریستهای اسرائیلی ترور شوند. دقیقا همان کاری را که در ایران می کنند.
اسرائیل که خود یک دولت متجاوز و اشغالگر است، با بوق و کرنای تبلیغاتی و تهدید ایران، به مانورهای نظامی برای حمله به ایران دست زده است و کسی معترض این تهدیدهای غیر قانونی و مغایر همه موازین برسمیت شناخته شده جهانی، نمی شود. اسرائیل دارای بمب اتمی است و این امر مورد اعتراض این مراجع باصطلاح بی طرف جهانی نیست. امپریالیست آمریکا دوبار از بمب اتمی برای کشتار صدها هزار نفر بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم در ژاپن استفاده کرده است. امپریالیستها قصد دارند با ایجاد فضائی مسموم و مملو از تحریک با اختراع سناریوئی با شرکت عربستان سعودی، اسرائیل به سرکردگی آقای اوباما، مجددا قطعنامه های غیر قانونی و ضد بشری دیگری را، در شورای امنیت بر ضد مردم ایران به تصویب برسانند. جلوگیری از لنگر انداختن کشتیهای ایران در بنادر جهان و بستن حسابها و نقل و انتقالات مالیِ بانک مرکزی ایران، مانع ورود غذا و دوا و مواد اولیه زندگی به ایران می شود. آنها قصد دارند بلائی را که با محاصره عراق و نوار غزه بر سر مردم عراق و فلسطین آورند و می آورند، بر سر مردم ایران آورند، تا به خواستهای جنایتکارانه آنها تسلیم شوند.
در ماده 2 بند 1 منشور ملل متحد می آید: "سازمان برمبنای اصل تساوی حاكمیت كلیه اعضاء آن قرار دارد" و در بند 4 اشاره می کند: "كلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر كشوری یا از هر روش دیگری كه با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود". این اصول هرگز مورد احترام امپریالیستها نبوده و نیست.
جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی علیه مردم ایران، هرگونه تجاوز به ایران را محکوم کرده و کلیه تحریمهای غیر قانونی و زورگویانه شورای امنیت سازمان ملل را بر ضد مردم ایران محکوم می کند. این تحریمها بر خلاف دروغهائی که پخش می شود تنها علیه مردم ایران و گرسنگی دادن و تحت فشار گذاردن آنهاست و نه بر ضد حاکمیت کنونی ایران که موقعیت خویش را تثبیت می کند.
جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی علیه ایران در مونیخ ،بر این نظر است که پایان دادن به عمر رژیم استبدادی حاکم بر ایران، تنها وظیفه مردم ایران است و اجانب حق دخالت در امور داخلی ایران و تعیین سرنوشت مردم ایران را ندارند. حق تعیین سرنوشت هر ملتی بدست خودش است و نه بدست امپریالیستها و دست دراز شده آنها در لباس ناتو.
جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی علیه ایران در مونیخ، در عین حال بر ضد کسانی که در نقابهای گوناگون، آرزوی تجاوز امپریالیستها به ایران را دارند و می خواهند نقش ستون پنجم آنها را در ایران ایفاء کنند، قاطعانه مبارزه می کند و معتقد است ایران متعلق به مردم ایران است و نه بیک رژیم مستبد مذهبی و نه به نوکران امپریالیسم در ایران. ایرانیان میهندوست دست رد به نمونه تجاوز کارانه و جنایتکارنه لیبی می زنند، که در آن اپوزیسیون اجنبی پرست خود فروخته با همدستی با دشمنان مردم لیبی، همه ثروتها و منابع رو و زیر زمینی لیبی را در اختیار امپریالیستها قرار داد و از کشور مستقل لیبی یک مستعمره کامل در شمال آفریقا ساخت.
بر این اساس، جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی علیه ایران در مونیخ از هموطنان عزیز دعوت می کند در فعالیتهای این جبهه شرکت کنند، تا بتوانیم با تبلیغات خویش در سطح محلی و جهانی، دسیسه هائی را که علیه مردم ایران به انجام می رسد و ما تجربه تلخ و خونبار آنها را در افغانستان، عراق، فلسطین و لبنان و لیبی دیده ایم، خنثی کنیم. آزادی ایران تنها با دست مردم ایران باید انجام شود و نه درنده خویان تروریست جهانی با نقابهای ریاکارانه حمایت از حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم.
به اطلاعیه ما در آدرسهای زیر توجه کنید و با ما در تماس باشید. منتظر اطلاعیه های بعدی ما باشید.
آدرس تماس: bijan.n79@gmail.com
جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی علیه ایران jenhezedetajavoz.blogspot.com

هیچ نظری موجود نیست: