۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

کوبیدن بر طبل جنگ، تقابل با جنبش مردم برای آزادی و برابری است!


کوبیدن بر طبل جنگ، تقابل با جنبش مردم برای آزادی و برابری است!

جمع شدن یک سلسله حوادث با اهمیت در سطح منطقه و جهان ، موجب تراکم ابرهای تهدید ات نظامی توسط اسرائیل ، آمریکا و متحدین اروپایی آن بر فراز کشور ما شده است.

به دنبال رویش بهارعربی و پیدائی و گسترش بحران انقلابی در تونس و مصر و سرنگونی بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر که هر دو از حکومتهای مطلوب غرب بحساب می آمدند واز برنامه اقتصادی نیو لیبرال مورد توصیه قدرت های بزرگ سرمایه پیروی میکردند و سرنگونی قذافی در لیبی که با کمک مداخله نظامی ناتو صورت گرفت ، تاکتیک های امریکا و متحدین اروپایی آن برای شکل دادن به خاورمیانه بزرگ دچار تحولات جدید شده است . جنبه مهمی از این تغییر تاکتیکی ، آمادگی غرب است برای مداخله فعال هم سیاسی و هم نظامی برای سوار شدن بر موج شورش های مردم این منطقه حساس به منظور مهار آن و منحرف کردنش برای ایجاد مدل های تازه سیاسی اما بر پایه همان نظام اقتصادی نیولیبرال سرمایه داری . درحال حاظر در امتداد مداخله برای شکل دادن به آینده مصر و تونس و لیبی و تلاش مداوم برای مهار بحران منطقه به سود غرب ، سوریه و ایران دو کانون ملتهبی هستند که آمریکا و متحدین آن فعالانه تحولات آن را دنبال میکنند . سوریه مدتی است که در شورش پردامنه فرو رفته و در ایران جنبش مردم همچون آتش زیر خاکستر در تب و تاب است. بنا براین در هر دو کشور زمینه های تحولات جدی فراهم است. تا آنجا که به ایران بر میگردد برنامه خروج عنقریب سربازان امریکایی از عراق نیز بنوبه خود موجب نگرانی امریکا از مداخله ایران در تحولات عراق شده است. علاوه بر این اسرائیل به عنوان متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه که با نیروی نظامی قدرتمند و برخورداری از سلاح اتمی عامل مهم حفط موازنه قدرت د راین منطقه استراتژیک به نفع غرب است ، نگران از نتایج غیر قابل پیش بینی بهار عربی و هراس از دست یابی ایران به بمب اتمی ، در کنار آمریکا آماده ایفای نقش است. در چنین شرایطی است که زمزمه حمله نظامی اسرائیل به ایران بلند شده است و امریکا با اشاره به مدل لیبی از زبان خانم کلینتون برای پذیرش تقاضای اپوزیسیون حکومت اسلامی برای مداخله در ایران اعلام آمادگی میکند و در آمریکا با اشاره به برنامه هسته ای ایران تاکید میشود که گزینه نظامی در کنار گزینه دیپلماتیک روی میز است. هر چند اکثر ارزیابی ها احتمال مداخله نظامی اسرائیل و امریکا را با توجه به اینکه اسرائیل نیز بدون موافقت امریکا نمی تواند در این باره اقدامی کند در آینده نزدیک جدی نمیدانند ، اما در گام نخست گسترش و افزایش بیسابقه فشارها و اعمال تحریم های اقتصادی تازه درباره ایران ،پیگیرانه توسط آمریکا و متحدین آن دنبال میشود.

در جانب دیگر، حکومت اسلامی ایران نیز با دنبال کردن برنامه هسته ای و پرهیز از شفاف سازی این برنامه ها و پیشبرد اشکال دیگر نظامیگری ، آب به آسیاب سیاست های تجاوزطلبانه امریکا و متحدینش می ریزد و از سوی دیگر با برجسته کردن خطر حمله نظامی اسرائیل و امریکا ، فضای سیاسی داخل کشور را بیش از پیش امنیتی میکند و از آنجا که شکاف میان جناح های حکومتی و رشد بیسابقه بحران اقتصادی زمینه های مساعد فعال شدن جنبش های متنوع اجتماعی را فراهم میکند ، سعی میکند که به بهانه تهدید نظامی خارجی ، تیغ سرکوب را همچنان بر بالای سر جنبش آماده نگه دارد.

در شرایطی که هم سیاست های آمریکا و متحدین آن و هم سیاست های حکومت اسلامی ، موجب گسترش تحریمهای همه جانبه ایران میشود که قربانی اصلی آن اکثریت محروم مردم کشور هستند و با تقویت تدریجی گزینه نظامی ، کابوس تکرار مداخله نظامی چه از نوع عراق و چه از نوع لیبی در باره ایران جدی تر میشود ، جنبش مستقل مردم برای آزادی و برابری اجتماعی لازم است که هشیار وسنجیده راه پیشروی خود را از این مسیردشوار و پر خطر بپیماید.

از نظر سازمان ما تنها راه بستن گزینه مداخله نظامی یا تشدید سرکوب داخلی ، به میدان آمدن جنبش های متنوع اجتماعی در ایران و همراهی با جنبش های جهانی علیه جنگ و علیه سرمایه است که در شرایط بحران بیسابقه سرمایه جهانی رو به گسترش است. اگر جنبش اصلاح طلبی در ایران چه از هراس حرکت های ساختار شکنانه مردم وچه در فرار از مداخله نظامی خارجی ، به کنار حکومت کشانده میشود و بخش دیگری از اپوزیسیون که عمدتا در خارج کشور حضور دارد نیزاز سرنگونی حکومت اسلامی به شیوه خاص یعنی حتی به قیمت نابودی زیر ساخت های اساسی اقتصاد کشور در اثر مداخله وسیع نظامی و گسترش حاکمیت آمریکا و متحدینش در این منطقه استراتژیک استقبال میکند ، جنبش مردم ایران برای آزادی و برابری اجتماعی در همه عرصه ها راه سوم و مستقل را مپیماید و متحدین خود را در جنبش های مشابه در کشورهای منطقه و در جنبش های ضد سرمایه و طرفدار صلح و محیط زیست که در میدان خورشید اسپانیا و وال استریت نیویورک و صد ها شهر مشابه در کشورهای سرمایه داری جاری شده است جستجو میکند. این جنبش رهایی بخش ضمن مخالفت قاطع با برنامه ماجراجویانه هسته ای ایران و سایر طرح های میلیتاریستی حکومت اسلامی ایران اجازه نمیدهد که سردمداران امپراطوری جهانی سرمایه ریاکارانه زیر پوشش مهار تولید سلاح های کشتار جمعی یا دفاع ریاکارانه از حقوق بشر ، با مداخله نظامی وبا استفاده از مدرن ترین سلاح ها زیر ساخت اقتصاد کشورهای جهان سومی را تخریب کنند و مردم بی دفاع را قربانی سلطه طلبی بی مهار خود کنند.

گسترده باد مبارزه جهانی علیه سرمایه ،برای آزادی ،برابری ، صلح و محیط زیست !
سرنگون باد رٍژیم جمهوری اسلامی ایران !
زنده باد آزادی ! زنده باد سوسیالیسم !
کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )
20 آبان 1390 ــ 11 نوامبر 2011

هیچ نظری موجود نیست: