۱۳۹۰ بهمن ۱۶, یکشنبه

ایران، جمهوری اسلامی نیست، ایران وطن ماست
ایران، جمهوری اسلامی نیست، ایران وطن ماست
امروز شنبه 04/02/2012 در ساعت یک بعد از ظهر، در شهر مونیخ آلمان در میدان اشتاخوس، در اعتراض به جنگ طلبی و جنگ افروزی امپریالیستها، در اعتراض به تجاوز ناتو به سرکردگی امپریالیست آمریکا به عراق، افغانستان و لیبی، در اعتراض به تهدیدات جنگ طلبانه و سبعانه آدمخواران و توسعه طلبان جهانی بر ضد سوریه و ایران، در اعتراض به فروش تسلیحات به ممالک ضد دموکرات و ارتجاعی و اشغالگر نظیر اسرائیل، ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی چندین هزاران نفر با پرچمهای حمایت از زحمتکشان و خلقهای جهان، در حمایت از صلح و امنیت در جهان، در مخالفت با گسترش مستمر تسلیحات اتمی توسط امضاء کنندگان پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی، توسط این صاحبان سلاحهای اتمی، به خیابانها سرازیر شدند. این نمایش چند هزار نفره، که در سرمای 16 درجه زیر صفر برگذار می شد، اعتراض مستقیمی بود، به سرکردگان استیلاگر و غارتگران جهان، که در مونیخ تحت عنوان "کنفرانس امنیت" در نشست سالیانه خود گرد آمده بودند. این نمایش آنها را مورد خطاب قرار می داد و اقدامات آنها را علیه مردم جهان جنگ افروزانه ارزیابی کرده و محکوم می نمود.
"کنفرانس امنیت" در مونیخ، کنفرانس تهدید و ارعاب ممالک، چانه زدن بر سر تقسیم غنایم و نشان دادن قدرت عضلانی خویش است. این کنفرانس بر ضد امنیت و بخاطر جنگ بوده و کوچکترین قرابتی با صلح، انساندوستی و احترام به حقوق بشر و برسمیت شناختن حق حاکمیت ملی و استقلال کشورها ندارد. این کنفرانس مدافع تسلیحات اتمی اسرائیل و سرکوب مردم فلسطین و سوریه و ایران است. این کنفرانس هرگز از منافع خلقهای جهان و حقوق قانونی و مشروع آنها دفاع نکرده و نمی کند. این کنفرانس فقط خود را در پشت نقاب "امنیت" پنهان کرده است. آنها مدافع امنیت خودشان هستند و نه امنیت مردم جهان.
این کنفرانس در زمانی برگذار شد، که دولت صهیونیستی اسرائیل به طور مرتب و بر خلاف بند دو منشور ملل متحد، ایران را به جنگ و بمباران تهدید می کند و جالب این است که از طرف این هواداران قلابی امنیت مورد انتقاد قرار نمی گیرد. آنها سنگ را بسته و سگ را رها کرده اند.
در این نمایشات اعتراضی بسیاری ایرانیان مترقی، پیشرو و آگاه مونیخ شرکت کردند. چند صد اعلامیه و بیانیه جبهه ضد تجاوز و تحریم اقتصادی علیه ایران توزیع گردید که مورد توجه و حمایت شرکت کنندگان قرار گرفت و در نمایش اعتراضی قرائت گردید. هموطنان ما پرچم سه رنگ ایران را حمل می کردند و بر روی پلاکات خویش نوشته بودند. " نه! به جنگ علیه ایران". برخی از ایرانیان شعار "دستها از ایران کوتاه باد" را به گردنهای خویش آویخته بودند.
ما در بیانیه خود تحت عنوان "مخالفت با دخالت و تحریم اقتصادی علیه ایران" نوشتیم: "ما دوستان یا حامیان رژیم جنایتکار ایران نیستیم. بر عکس! ما این رژیم را بشدت محکوم کرده و بر ضد حکومت ملاها سالهاست مبارزه می کنیم. لیکن ما اعتقاد داریم که برافکندن و سرنگونی این رژیم تنها و تنها امر ملت ایران است"
ما در نمایشات اعتراضی خود، دروغهای امپریالیستها و رسانه های گروهی آنها را در مورد بمب اتمی موهومی ایران برملا کرده و از حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم حمایت نمودیم. حقوق ایران، حقوق جمهوری اسلامی نیست، حقوق ملت ایران است. جمهوری اسلامی رفتنی، ولی ملت ایران پاینده و بالنده است. ما در این تظاهرات به جنایات تروریستهای موساد در ایران که دانشمندان هسته ای ایران را که فرزندان این آب و خاک هستند ترور می کنند، اعتراض کردیم و خواهان محکوم نمودن این قبیل جنایات شدیم. ما بر این نظریم که دستآوردهای خلق ایران ربطی به جمهوری اسلامی ایران ندارد. جمهوری اسلامی ضد علم، آگاهی و معرفت و هوادار خرافات و نادانی و جهالت است. ما همکاری حکام آژانس جهانی انرژی اتمی را در وین که به عنوان دست دراز شده و ابزار سیاسی آمریکا عمل می کند و نقش جاسوسی در عراق و ایران را به عهده گرفته است، محکوم کردیم و اعلام نمودیم که نمونه "آزادی" لیبی که به مستعمره بدل شدن این کشور، منجر شده است، مورد انزجار ماست. ما اعلام کردیم که مردم ایران یک صدا در یک جبهه گسترده و واحد مخالف تجاوز و حملات نظامی به ایران هستند و به عنوان قربانیان تحریمهای جنایتکارانه و ضد بشری اقتصادی به این تحریمها اعتراض می کنند و در مقابل امپریالیستها و همدستان ایرانی آنها خواهند ایستاد. خلق ایران هرگز قلدری و دیکته امپریالیستها را نخواهد پذیرفت. تاریخ پر افتخار ضد اجنبی ایران گواه سخنان ماست.
مرگ بر تجاوزکاران، تهدیدگران، سلطه گران و همدستان ایرانی تبار آنها در هر لباسی که باشند.
زنده باد خلق ایران و زنده باد ایران و حقوق قانونی کشور ما.
سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی وظیفه مردم ایران است و نه قدرتهای آزمند و غارتگر و ریاکار امپریالیستی.

هیچ نظری موجود نیست: