۱۳۸۷ دی ۲۶, پنجشنبه

22دی.تصوير: کارتون های اينديپندنت و کشتار در غزه

روشنگری.در کنارتصاوير فجيع از کشتار در غزه، انبوهی از مقالات، اشعار و کارتون ها نيز منتشر ميشود که در آنها نويسندگان و هنرمندان هريک به شيوه خود به اين جنايات اعتراض کرده و آن را محکوم ميکنند. اينجا چند کارتن از نشريه اينديپندنت را ملاحظه می کنيد. آخرين تصوير مربوط به کفش است که کارتونيست نام آن را , Awe and Sock , گذاشت است، به اقتباس از نام عمليات حمله به عراق يعنی , Shock and awe, که اولی وحشتی است حاصل از ضربه اخلاقی ناشی از پرتاب کفش هايی کهنه و دومی يعنی نام عمليات عراق به وحشت حاصل از حمله ای ناگهانی و فراگير اشاره دارد و به عملياتی از نوع حمله به يوگسلاوي، بغداد و حمله اخير اسرائيل به غزه اطلاق ميشود که بااستفاده از بمباران های وسيع و نابودی يکجای زيرساخت ها اعم از نظامی و غيرنظامی که معمولا کشتاروسيع شهروندان غيرنظامی را به همراه دارد، امکان پيروزی فوری نيروی مهاجم و شکست آنی نيروی تحت تهاجم را فراهم می آورد.

هیچ نظری موجود نیست: