۱۳۸۷ دی ۲۱, شنبه

در حمایت از خلق فلسطین ،دولت صهیونیستی اسرائیل را تحریم کنید!


رژیم نژادپرست اسرائیل را تحریم کنید!

تحریم دولت اسرائیل را تبلیغ کنیم. این حداقل وظیفه انسانی است که هر انسان بیداروجدان موظف به اجرای آن است. تحریم اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، فرهنگی وورزشی اسرائیل بعنوان یک رژیم صهیونیستی، اشغالگر و جنایتکار خواست به حق همه انسانهای مترقی وبشردوست جهان دردفاع از ملت تحت ستم ورزمنده فلسطین است.برخی ازکالاهاو شبکه های غذایی و نوشیدنی و پوشاک اسرائیلی را که درزیر ملاحظه میکنیدبه دوستان و آشنایان خود معرفی کنیم و درجهت تحریم این کالاها متحدابکوشیم.
تی شرت فوق را بعنوان سمبل تحریم تبلیغاتی علیه اسرائیل می توانید از طریق ایمیل زیرتهیه کنید:بهاء 10 اورو
boykotisrael@gmail.com

کالاهای زیر را تحریم کنید!
Mc Donalds … شبکه رستوران

Starbucks … شبکه قهوه خانه

Estée Lauder … لوازم آرایش

L’Oreal … لوازم بهداشتی

Marks & Spencer … پوشاک

Delta - Galil … پوشاک

Calvin Klein … پوشاک

Coca-Cola … نوشیدنی

Vittel … آب آشامیدنی

Nesquick … نوشیدنی

Carmel - Agrexco… میوه و محصولات کشاورزی

Tesco … محصولات غذائی

Nestle … محصولات غذائی

Maggi … محصولات غذائی

OSEM… محصولات غذائی

VITA … محصولات غذائی

Sun Frost … سبزیجات

Beit Hashita … زیتون و روغنهای خوراکی
Agrexco … گل و گیاهان تزئینی

هیچ نظری موجود نیست: