۱۳۸۷ بهمن ۵, شنبه


اعتراض به بی بی سی برای عدم پخش آگهی کمک به غزه
در برابر یکی از ساختمان های اصلی بی بی سی تجمعی در لندن در اعتراض به خودداری این شبکه از پخش آگهی سازمان های خیریه برای غزه برپا شده است.
تونی بن، سیاستمدار کهنه کار بریتانیایی که در این تجمع اعتراضی شرکت داشته اقدام بی بی سی را محکوم کرده کرده است. آقای بن قرار است در یک تجمع حمایت از فلسطینی ها نیز حضور یابد و گفته شده که او در سخنانش خواهد گفت که این اقدام بی بی سی "خیانت" به تعهداتش است.
کمیته کمک های اضطراری بریتانیا که متشکل از چندین سازمان و گروه خیریه است، خواستار پخش آگهی درخواست کمک به مردم نوار غزه از طریق شبکه های رادیو تلویزیونی این کشور شده اما با اینکه پخش درخواست کمک سازمانهای خیریه از شبکه های تجاری و بی بی سی تاکنون بدون مانع انجام گرفته، اما این بار بی بی سی از پخش درخواست سازمانهای خیریه خودداری کرده است.
دولت بریتانیا از شبکه های تلویزیونی این کشور منجمله بی بی سی خواسته است که در تصمیم خود درمورد عدم پخش آگهی درخواست سازمانهای خیریه برای کمک به مردم غزه تجدید نظر کند.
BBC

هیچ نظری موجود نیست: