۱۳۸۷ دی ۱۷, سه‌شنبه
تظاهرات بر علیه حملات بربرمنشانه دولت صهیونیستی اسرائیل


و درحمایت از مردم فلسطین در مونیخ


روزشنبه سوم ژانویه تظاهرات با شکوهی درمیدان ادئون پلاتز شهر مونیخ توسط جنبش ضد جنگ و فعالین جنبش صلح برگزارگردید و تظاهرکنندگان با فریادهای بلند خشم خود را نسبت به بمباران وحشیانه غزه توسط رژیم نژادپرست اسرائیل ابرازداشتند و خواهان متوقف شدن این کشتار و توحش و بربریت ضد بشری علیه مردم بیگناه فلسطین گردیدند. درپایان تظاهرات ،قطعنامه ای درمحکومیت این کشتار و همینطور انتقاد به سکوت و برخورد روباه صفتانه دول " متمدن اروپایی" نظیر دولت آلمان درمورد این کشتار فجیع و ضد انسانی ، قرائت گردید .در بسیاری از شهرهای دیگر اروپایی نیز تظاهراتهای مشابه ای در دردفاع از مردم فلسطین و محکومیت دولت نژاد پرست و تروریست اسرائیل انجام گرفته و این اعتراضات همچنان ادامه دارد.

زنده باد خلق فلسطین! مرگ بر دولت نژاد پرست و صهیونیست اسرائیل!

جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی علیه ایران-مونیخ


هیچ نظری موجود نیست: